logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šarišské Michaľany

Zriadenie:
zmienka 1248
Titul kostola:
sv. Michala A. (1785)
Iné mená:
Šarišské Michaľany SB/PV šariš. 1773 Szent-Mihály, Mihalyany, 1786 S[ent]-Mihály, Mihalane, 1808 Szent-Mihály, Mihaljany, Michalany, 1863–1902 Szentmihály, 1907–1913 Szentmihályfalva, 1920 Michaľany, Mihaľany, 1927–1960 Michaľany nad Torysou, 1960– Šarišské Michaľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ostrovany (1.150), k. sv. Kozmu a Damiána (1530).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Pôtor, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Šarišské Michaľany,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Gregor(Šarišské Michaľany,1332) kňaz
1778 - - - - Sonntag, Michal [Szonntag] administrátor
1812 - - 1813 - - Punday, Jozef administrátor
1816 febr. 13. - - Szkaliczky, Michal farár
1847 - - 1847 - - Mikušovský, Timotej, OFM administrátor
1848 - - 1867 - - Nagy, Vincent Imrich Michal farár
1867 - - - - Jánossy, Jozef Vincent administrátor-farár
1913 - - - - Mikó, Július administrátor
1932 - - 1938 - - Kováč, Alexander farár
1939 - - 1942 - - Sninčák, Štefan administrátor
1942 - - 1950 - - Sninčák, Štefan farár
1951 - - 1969 - - Zelený Melchior správca farnosti
1969 - - - - Tkáč, Juraj správca farnosti
1982 - - 1990 - - Takáč Juraj administrátor
1990 - - 2001 - - Mihalko, Jozef farár
2001 - - - - Lesník Anton farár