logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Santovka

Zriadenie:
1949
Titul kostola:
Kostol Panny Márie Nanebovzatej (1755)
Iné mená:
Santovka LV/NI hont. 1964 pričl. o. Malinovec. 1773 Szantho, 1786 Sántó, 1808 Szántó, Santow, 1863–1913 Szántó, 1920 Santov, 1948– Santovka Malinovec: 1773 Magyarad, Magyarowce, 1786 Magyarad, Magyarowcze, 1808 Magyarad, Maďarowce, 1863–1888 Magyarád, 1892–1907 Magyarad, 1913, 1938–1945 Hévmagyarád, 1920–1938, 1945–1948 Maďarovce, 1948–1964 Malinovec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Domadice (428), k. Obrát. sv. Pavla (1775).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená odčlenením od farnosti Nadošany (Hontianske Trsťany) 1.3.1949.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(1332,Domadice) kňaz
1694 mar. 28. - - - Návoy, Ján (Vysoká, 1688) licenciát pôsobil v Domandiciach
1947 po - 1965 - - Matuška, Pavol správca farnosti
1972 - - 1976 - - Markech, Anton správca farnosti
1973 po - - - Tasáry Július, správca farnosti
1975 - - 1977 - - Masarovič, Jozef správca farnosti
1981 - - 1995 jún 15. Solár, Eduard správca farnosti
1996 - - 1999 - - Sedlák, Ľubomír farár