logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Salgó-Tarján(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Salgó-Tarján.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1262 sp. - - - - Andrej (Šalgotarján, 1262) farár
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Salgótarján, 1332) farár
1665 júl 16. 1663 - - Csiky, Štefan farár
1666 júl 16. 1672 máj 20. Farkaš, Štefan Volfgang farár
1672 máj 20. - - - Farkas, Andrej farár
1692 aug. 21. 1697 - - Tapolcsányi Martinus, Ignatius. farár
1697 máj 11. 1703 - - Gyökeres, Juraj farár
1703 apr. 30. 1710 dec. 31. Kovács, Michal (Vrbovka, 1713) farár
1712 júl 2. 1717 - - Vancsa Franciscus Xav. farár
1717 aug. 26. 1725 okt. 10. Saáry Stephanus. farár
1725 okt. 22. 1731 feb. 22. Ďurčáni, Andrej farár
1731 jún 20. 1736 jan. 4. Szabó Joannes. farár
1736 apr. 9. +1737 dec. 21. Okolicsányi Michael, Joannes. farár
1736 máj 3. 1741 apr. 15. Germani, Ján (?-1756) farár
1741 apr. 15. 1745 - - Bučáni, Mikuláš farár
1745 apr. 16. 1751 júl 12. Szikoray Martinus. farár
1755 aug. 14. 1764 jún 27. Kálmány, Ján farár
1764 okt. 1. 1776 - - Paulini Emericus. farár
1773 - - +1776 apr. 15. Lubik, Juraj farár
1776 máj 3. - - - Miko, František (Salgotarján, 1770) farár