logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šalanka(Ukrajina)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Iné mená:
Ukrainian: Шаланки, Hungarian: Salánk
Stručné dejiny:
Obec na Ukrajine, Zakarpatí na sever od Výloku.
Pramene:
Wikipédia

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka: