logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Šahy

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Šahy: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica) 1980(1998 pričl. o. Hrkovce; 1980 pričl. o. Preseľany nad Ipľom; 1986 pričl. o. Tešmák.
1773 Ságh, 1786 Schág, 1808 Ipoly-Ság, Sság, Ssahy, 1863–1913, 1938–1945 Ipolyság, 1920 Ipolské Šiahy, 1927–1938, 1945–1948 Šahy, Ság, 1948– Šahy
---------------------
Hrkovce: 1773 Gyerk, Hrkowce, 1786 Gyerk, Hrkowze, 1808 Gyerk, Hrkowec, Hrkowce, 1863–1913, 1938–1945 Gyerk, 1920–1938, 1945–1948 Hrkovce, Gyerk, 1948–1979, 1998( Hrkovce
Preseľany nad Ipľom: 1773 Pereszlény, Prustany [!], 1786 Pereszlény, Pereszlani, 1808 Pereszlény, Peřeslany, 1863–1913, 1938–1945 Pereszlény, 1920 Pereslany, 1927–1938, 1945–1948 Preseľany, Pereszlény, 1948–1979 Preseľany nad Ipľom
Tešmák: 1773 Tesmag, Teschmag, Tessmack, 1786 Teschmag, 1808 Tesmág, Tessmák, 1863 Tesmág, 1873–1913, 1938–1945 Tesmag, 1920 Tešmák, 1927–1938, 1945–1948 Tešmák, Tesmág, 1948–1985 Tešmák
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Tešmak (1.000), k. P. M. Národ. (1758), kap. P. M. Lurd (1967), kap. sv. Urbana (1800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1358 sp. - - - - Stephanus pleb. De Saágh farár
1630 sp. - - - - Rimaszéchy, Martin farár
1647 sp. - - - - Szentbenedeki, Daniel (Tešmák, 1647) farár
1670 jún 27. 1678 - - Erdélyi, Štefan (17. stor.) farár
1678 apr. 17. 1687 jan. 25. Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1687 mar. 24. 1689 júl 12. Dombrini, Ján farár
1697 júl 26. 1714 - - Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1714 mar. 1. +1724 - - Gál, Ján farár
1724 jún 27. 1727 mar. - Paulikovics, Ondrej farár
1731 máj 11. 1737 mar. 7. Kusanič, Juraj farár
1737 mar. 7. +1770 apr. 27. Papp, Štefan (Šahy, -1770) farár
1770 máj 6. +1770 okt. 29. Gidian, Juraj farár
1770 nov. 14. 1778 máj - Gostoni, Štefan (1739-1817) farár
1778 - - +1799 apr. 6. Meress, Štefan farár
1799 apr. 15. 1813 - - Jakab, Jozef farár
1813 sept. 30. +1836 jún 3. Király, Ján (Šahy, -1836) farár
1836 júl 1. 1867 - - Vajgeth Michael. farár
1867 - - +1893 sept. 18. Stéger, Imrich farár
1893 - - 1902 - - Foltin, Ján farár
1902 - - 1926 - - Schreiber, Aladár farár 1908 dekan, 1915 okr. dekan
1926 - - 1927 - - Balázsy Dezider administrátor
1927 - - 1940 - - Polcsák Andrej farár
1940 - - 1942 - - Petressél, Ján farár
1942 - - 1950 - - Markwarth Gabriel farár
1950 - - 1959 - - Richter, Anton (1899-1975) farár
1959 - - 1977 - - Berkeši, Mikuláš správca farnosti
1977 - - 1986 - - Procházka, František správca farnosti
1986 - - 1992 - - Borbély, Peter správca farnosti
1992 - - 2001 - - Bíróczi, Štefan farár 15. februára 1995 dekan Levice
2001 aug. 1. 2005 nov. 15. Czuczor Jozef farár dekan