logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ružomberok - Biely Potok

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1902).
Iné mená:
Ružomberok: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica). po 1808 pričl. o. Černová; po 1882 pričl. o. Biely Potok, Vlkolínec; 1976 pričl. o. Hrboltová; po 1882–1953 pričl. o. Sedliacka Ludrová (1953 č. o. Ludrová). 1773, 1786 Rosenberg, 1808 Rosenberg, Rožen, Rožmberk, 1863–1913 Rózsahegy, 1920– Ružomberok Černová: 1773, 1873–1882 Csernova, 1786 Cschernowa, 1808 Csernova, Cžernowa Biely Potok: 1773 Fehér-Patak, Bily Potok, 1786 Feyér-Patak, 1808 Bielipotok, Fejérpatak, Bílý Potok, 1873–1882 Fehérpatak Vlkolínec: 1773 Vlikolinecz, Wlikolinecz, 1786 Wlkolinecz, 1808 Vlkolinecz, Wlkolinec, 1863 Wlkolinec, 1873–1882 Vlkolinec Hrboltová: 1773 Hriboltova, Hryboltowa, 1786 Hribocz, Hribowec, 1808 Herboltova, Hrboltowá, 1863 Hrboltova és Ribárpole, 1873–1913 Hrboltó, 1920 Hrboltová, Hrbôtovo, 1927–1976 Hrboltová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka: