logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ružomberok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenie Svätého Kríža - jezuiti
Iné mená:
Ružomberok: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1808 pričl. o. Černová; po 1882 pričl. o. Biely Potok, Vlkolínec; 1976 pričl. o. Hrboltová; po 1882–1953 pričl. o. Sedliacka Ludrová (1953 č. o. Ludrová).
1773, 1786 Rosenberg, 1808 Rosenberg, Rožen, Rožmberk, 1863–1913 Rózsahegy, 1920– Ružomberok
---------------------
Černová: 1773, 1873–1882 Csernova, 1786 Cschernowa, 1808 Csernova, Cžernowa
Biely Potok: 1773 Fehér-Patak, Bily Potok, 1786 Feyér-Patak, 1808 Bielipotok, Fejérpatak, Bílý Potok, 1873–1882 Fehérpatak
Vlkolínec: 1773 Vlikolinecz, Wlikolinecz, 1786 Wlkolinecz, 1808 Vlkolinecz, Wlkolinec, 1863 Wlkolinec, 1873–1882 Vlkolinec
Hrboltová: 1773 Hriboltova, Hryboltowa, 1786 Hribocz, Hribowec, 1808 Herboltova, Hrboltowá, 1863 Hrboltova és Ribárpole, 1873–1913 Hrboltó, 1920 Hrboltová, Hrbôtovo, 1927–1976 Hrboltová
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Vlkolínec (250), kap. P. M. Navšt. (1910), 2. Rybárpole (1.000), k. Sv. Rodiny (1925).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Ružomberok, 1332) farár
1560 sp. - - - - Šimon (Tvrdošín, 1560) farár
1672 mar. 13. 1674 - - Nemessáni, SJ farár
1674 - - 1677 - - P. Fugatius Andreas, S. J farár
1677 júl 11. 1683 - - Seffner, Bernard farár
1687 jan. 10. 1692 apr. 13. Horčický, Andrej Augustín farár
1695 jún 16. 1707 - - Ivák, Vavrinec farár
1707 máj 12. 1711 aug. - Brna, Ján farár
1711 aug. 15. +1747 sept. 16. Osvaldóczy, Pavol farár
1747 okt. 6. 1752 - - Nedecký Adam Michal farár
1752 feb. 23. +1771 nov. 25. Fektor, Andrej farár
1771 dec. 1. - - - Such, Filip farár
1795 - - - - - Seliga Jacobus farár
1811 sp. - 1833 sp. - Kesmarszky Paulus farár
1834 sp. - 1843 sp. - Zahora Joannes farár
1856 sp. - - - - Kucsma Andreas farár
1884 - - 1905 - - Kurimský, Anton farár
1905 - - 1908 - - Hlinka, Andrej farár
1908 - - 1909 - - Fischer, Jozef administrátor
1909 - - 1938 - - Hlinka, Andrej farár
1938 - - 1945 - - Ferenčík, Ján farár
1945 apr. 11. 1946 júl. 1. Náhalka, Štefan administrátor
1946 - - 1953 - - Števček, Martin správca farnosti
1953 - - 1972 - - Pavčík, Jozef farár
1972 - - 1991 - - Debnár, Jozef správca farnosti
1991 - - 2018 - - Kostelanský, Alojz farár