logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ruskinovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol
Iné mená:
Ruskinovce: 1786 Riszdorf, Ruszkinocz, 1808 Ruszkinócz, Rusquinium, Rießdorf, Ruskynowce, 1863 Ruszquin, 1873, 1882 Ruszkinóc, 1877, 1888–1913 Ruszkin, 1920 Ruskinovce, 1927–1948 Ruskinovce, Rißdorf, 1948–1953 Ruskinovce, 1953 pričl. do o. Javorina
--------------
Javorina: okres Kežmarok/Prešovský kraj (Spišská stolica)/(Šarišská stolica) 1953 zlúč. o. Blažov [(Šarišská stolica)], Dvorce [(Spišská stolica)], Ruskinovce [(Spišská stolica)] a Ľubické Kúpele [(Spišská stolica)] (1950 vyčl. z o. Ľubica) do v. o. Javorina; 1953 vyčl. č. o. Holumnica, Jakubany, Jurské, Kolačkov, Krásna Lúka, Levoča, Lomnička, Ľubica, Majerka, Nižné Repaše, Oľšavica, Stotince, Šambron, Tichý Potok, Torysky, Tvarožná, Závada.
1953– Javorina
Blažov: 1773 Balasvagas, Blažow, 1786 Balaschwágásch, Blassow, 1808 Balásvágás, Blassow, Blažow, 1863, 1877–1913 Balázsvágás, 1873 Balásvágás, 1920–1953 Blažov
Dvorce: 1773 Dvorecz, Burgerhoff, Dworcze, 1786 Dworecz, 1808 Dvorecz, Dvorcze, Bürgerhof, Dworec, 1863–1902, 1920 Dvorec, 1907–1913 Szepesudvard, 1927–1953 Dvorce
Ľubické Kúpele: 1950–1953 Ľubické Kúpele
Stručné dejiny:
Obec zanikla r. 1952.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1519 - - - - - Blažej (Ruskinovce, 1519) farár
1691 sp. - 1700 - - Nickel, Eliáš Jozef farár
1763 sp. - +1770 aug. 30. Planitz, Maximilián Ján farár
1771 - - - - - Prokopovič, Anton farár
1811 sp. - 1821 sp. - Schedl Georgius farár
1822 sp. - 1836 sp. - Loth Aloysius farár
1837 sp. - 1843 sp - Petrusska Josephus farár
1856 sp. - - - - Klimtsák Josephus farár
1923 - - - - - Kubičár, Jozef administrátor
1939 - - 1939 - - Vasilík, Štefan správca farnosti
1945 - - 1952 - - Hudý, Ján správca farnosti