logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ruská

Zriadenie:
16. st.
Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (16. st.).
Iné mená:
Ruská MI/KI užhorod. 1964 pričl. o. Budince. 1773, 1786, 1808, 1863 Doboruszka, 1873–1913, 1938–1945 Dobóruszka, 1920 Ruská, 1927–1938, 1945–1948 Ruská, Ruszka, 1948– Ruská Budince: 1773, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Budaháza, 1786 Budahása, 1920 Budkovce, 1948–1964 Budince
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Veľké Raškovce (110), k. P. M. Karm. (1968), 2. Budince (121), 3. Kap. Kľačany (332), 4. Maťovce (236), 5. Mať. Vojkovce (121), 6. Ptrukša (71), 7. V. Slemence (246).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Veľké Raškovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Abraam(Ruská,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - nicolaus(Ruská,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal (Ruská, 1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - andrej(Ruská,1332) kňaz
1932 - - 1932 - - Duraj, Juraj administrátor
1948 - - 1949 - - Jozsicska, Vojtech (Jožička) farár
1948 - - 1950 - - Kravjanský, Zoltán správca farnosti
1952 - - 1953 - - Majancsik, František správca farnosti
1953 - - 1955 - - Turčáni, Ladislav správca farnosti
1955 - - 1956 - - Kocska, Anton správca farnosti
1956 - - - - - Szilvási, Michal správca farnosti
1986 - - 1994 - - Jakab, Ján (1973) farár
1994 po - 1996 - - Danko, Štefan farár
1996 - - 2000 - - Vranai, Alfréd administrátor
2000 - - 2002 - - Vranai, Alfréd farár
2002 - - - - - Weiszer, Attila administrátor