logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rudňany

Titul kostola:
sv. Klementa(1920).
Iné mená:
Rudňany SN/KI spiš. 1863–1902 Kotterbach, 1907–1913 Ötösbánya, 1920–1948 Koterbachy, 1948– Rudňany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1954 - - 1964 - - Šefčík, Michal (1916-2003) správca farnosti
1964 - - 1965 - - Kertis, Jozef správca farnosti
1965 - - 1975 - - Veľký, Vojtech Anton, OFMConv správca farnosti
1978 - - - - - Tomaškovič, Ján, CSsR správca farnosti