logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rožkovany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Antona (1858)
Iné mená:
Rožkovany SB/PV šariš. 1773 Roskovany, Roskowjany, 1786 Roschkowány, Ruschkowiani, 1808 Roszkovány, Roskowany, Rozkowany, 1863–1913 Roskovány, 1920 Rožkoviany, 1927–1948 Roškoviany, 1948– Rožkovany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Červenica (650), k. sv. Martina, b. (15. st.), 2. Jakubova Voľa (550), k. sv. Michala A. (14. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1809 - - 1824 - - Gallo, Ján farár
1824 - - 1830 - - Gmitter, Michal Ján administrátor
1833 - - 1837 - - Sebessy, Ján administrátor
1837 - - 1845 - - Ružbarský, Ján administrátor
1872 - - 1879 - - Štrasser, Anton administrátor-farár
1892 - - 1919 - - Laborczi, Michal administrátor-farár
1892 - - - - - Kuzmiák, Štefan ml administrátor
1919 - - 1922-1954 - - Zlatohlavý, Jozef administrátor
1922 - - 1945 - - Genschur, Vendelín administrátor
1945 - - 1955 - - Fialka, Jozef administrátor
1945 - - 1946 - - Duraj, Juraj administrátor
1956 - - 1962 - - Jacko, Michal správca farnosti
1964 - - 1972 - - Rozum, Michal správca farnosti
1972 - - 1978 - - Straka, František správca farnosti
1978 - - - - - Huňady , Ján správca farnosti
1990 - - 2002 - - Čontofalský, Rudolf farár
2002 - - - - - Sedlák, Peter farár