logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rimavská Sobota

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Sťatia sv.Jána Krstiteľa
Iné mená:
Rimavská Sobota: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica) 1926–1973 vyčl. o. Bakta; 1948 pričl. o. Tomášová; 1975 pričl. o. Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz, Vyšná Pokoradz; 1976–1990 pričl. o. Zacharovce.
1773 Rima-Szombath, Rimanska Sobotta, 1786 Rima-Szombath, Groß-Steffelsdorf, Rimawská Sobota, 1808 Rima-Szombath, Stephanopolis, Groß-Steffelsdorf, Rymawská Sobota, 1863–1913, 1938–1945 Rimaszombat, 1920 Rimavská Sobota, 1927–1938, 1945–1948 Rimavská Sobota, Rima Szombat, 1948– Rimavská Sobota
-----------------
Bakta: 1926–1938, 1945–1948 Bakta, Bakti, 1938–1945 Bakti, 1948–1973 Bakta
Tomášová: 1773 Tamasfalva, 1786 Tamaschfalwa, 1808 Tamásfalva, Tomássowa, 1863, 1877–1888 Tamásfala, 1873 Tamásfalu, 1892–1902 Tamásfalva, 1907–1913, 1938–1945 Rimatamásfalva, 1920 Tomašovce, 1927–1938, 1945–1948 Tomášová, Tamásfalva
Dúžava: 1773, 1892–1913, 1938–1945 Dúsa, 1786 Duscha, 1808 Dúzsa, Dúsa, Dúžawa, 1863–1888 Dusa, 1920 Dúžava, 1927–1938, 1945–1948 Dúžava, Dúsa, 1948–1974 Dúžava
Mojín: 1773, 1786, 1808, 1863–1902, 1927–1938, 1945–1948 Majom, 1907–1913, 1938–1945 Mezőtelkes, 1920 Mojim, 1948–1974 Mojín
Nižná Pokoradz: 1773 Alsó-Pokoragy, 1786 Alschó-Pokoragy, 1808 Alsó-Pokorágy, Dolní Pokoráď, 1863 Alsópokorágy, Magyarpokorágy, 1873–1913, 1938–1945 Alsópokorágy, 1920 Dolná Pokoradz, 1927–1938, 1945–1948 Nižná Pokoradz, Alsó-Pokoradz, 1948–1974 Nižná Pokoradz
Vyšná Pokoradz: 1773 Felső-Pokoragy, 1786 Felschő-Pokoragy, 1808 Felső-Pokorágy, Horní Pokoráď, 1863 Felsőpokorágy, Tótpokorágy, 1873–1913 Felsőpokorágy, 1920 Horná Pokoradz, Slovenská Pokoradz, 1927–1974 Vyšná Pokoradz
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dúžava (200), 2. Mojín, os. Majša (200), kap. (1929), 3. Čerenčanv (200), 4. Zacharovce (160), 5. Nižná Pokoradza (100), kap. P. Nep. Poč. (1930), 6. Vyšná Pokoradza (60).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1462 sp. - - - - spravujú rôzni kňazi
1559 sp. - - - - Csehy, Michal farár
1626 jún 5. - - - Érsekujváry, Wolfgang farár
1639 máj 23. - - - Mihályi, Štefan farár
1700 - - - - - Ghillány, Juraj farár
1731 sp. - - - - Samuel (Rimavská Sobota) farár
1771 - - 1776 - - Karaba, Juraj farár
1776 - - 1808 - - Török, Jozef farár
1808 - - 1832 - - Makay Thaddaeus, Can. farár
1832 - - 1842 - - Zabka Martinus, Can. farár
1843 - - 1850 - - Somoskoy Antonius, Can. farár
1850 - - 1877 - - Trémel Nicolaus farár
1878 - - 1895 - - Meszaros, Valentinus farár
1896 - - 1898 - - Vebjár, Petrus farár
1899 - - 1929 - - Széman Andreas farár
1929 - - 1940 - - Sándor Joannces farár
1940 - - 1962 ? - Radány Ludovicus farár
1962 - - 1971 - - Mikóczi, Ondrej správca farnosti
1971 - - 1985 ? - Szécsi, Július správca farnosti
1985 - - 1990 - - Mics, Imrich farár