logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Riečnica

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
Narodenia Panny Márie (1905).
Iné mená:
Nová Bystrica: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica) 1981 pričl. o. Harvelka (1952 vyčl. z o. Lutiše a Stará Bystrica), Riečnica. 1773 Uj-Besztercze, Bistričky, 1786 Uj-Besztercze, 1808 Új-Besztercze, Nowá Bystřice, 1863 Újbisztric, 1873–1913 Újbeszterce, 1920– Nová Bystrica Harvelka: 1952–1980 Harvelka Riečnica: 1773 Riecsnicza, Riečnice, 1786 Riecschnicza, 1808 Riecsnicza, Řječnica, Řečnica, 1863, 1898–1902 Riecsnica, 1873–1895 Rjecsnica, 1907–1913 Veselény, 1920 Riečnice, 1927–1980 Riečnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Harvelka (550), k. B. S. J. drev. (1933).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť bola zrušená 30. júna 1987.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - 1791 - - Lányi, Stanislaus farár
1791 - - 1793 - - Bazelides, Ondrej farár
1794 - - 1795 - - Otrokóczy, Joannes farár
1796 - - 1800 - - Štefánik, Kornel, OFM farár
1801 - - 1809 - - Tóth, František farár
1809 - - 1812 - - Suba, Joannes farár
1812 - - 1825 - - Medihorský, Adam farár
1825 - - 1825 - - Novák, Josephus farár
1826 - 1834 - - Konček, Daniel administrátor, farár
1834 - - 1848 - - Zsucha, Martinus farár
1848 okt. 8. 1854 - - Čajda, Ján Evanjelista farár
1855 - - 1870 - - Kemka, Jozef farár
1870 - - 1870 sept. - Metzely, Jozef administrátor
1870 sept. - 1880 - - Fraštacký, Jozef farár
1880 aug. - 1881 - - Rényi, Štefan administrátor
1881 - - 1884 - - Horváth, František (1844-1900) administrátor
1884 - - 1902 - - Kmoško, Ján (1845-1902) farár
1902 - - 1911 - - Bauer, Václav administrátor
1911 - - 1922 - - Bauer, Václav farár
1922 - - 1925 - - Sprušanský, Ján (1881-1925) farár
1925 - - 1925 - - Kollár, Pavol (1894-1939) administrátor
1926 - 1935 - - Úradník, Michal správca farnosti
1935 - - 1946 - - Zboja, Matej administrátor
1946 - - 1948 - - Korec, Rudolf správca farnosti
1948 - - 1953 - - Melo, Jozef správca farnosti
1953 - - 1962 - - Kúsek, Štefan správca farnosti
1962 - - 1971 - - Baránek, Rudolf správca farnosti
1971 jún 1. 1974 aug. 30. Horský, František správca farnosti
1974 - - 1976 - - Bucko, Anton správca farnosti
1976 júl 1. 1987 jún 30. Moravec, Pavol správca farnosti farnosť bola zrušená