logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Richvald

Zriadenie:
zmienka 1456
Titul kostola:
sv. Bartolomeja (starobylý)
Iné mená:
Richvald BJ/PV šariš. 1773 Richvald, Richwald, 1786, 1863–1888 Richwald, 1808 Richvald, Rychwald, 1892–1902, 1920 Richvald, 1907–1913 Erdővágás, 1927–1946 Rychvald, 1946– Richvald
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bogliarka (14), 2. Hervartov (486), k. sv. Františka As., drev., nár. kult. pam. (1593), 3. Krivé (4), 4. Kríže (10), 5. Šiba (520), k. sv. Kozmu a Damiána, m. (1852).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1801 - - 1811 - - Zavatzky, Peter farár
1811 - - 1822 - - Kmeth, Jozef [Kmetz] farár
1822 - - 1830 - - Majcher, Juraj administrátor
1830 - - 1843 - - Szallaszovics, Jozef, neskôr SZALYOVITS farár
1846 - - 1855 - - Majlát, Michal administrátor
1855 - - 1861 - - Gaál, Ján farár
1861 - - 1886 - - Dörner, Karol administrátor
1886 - - 1887 - - Dörner, Karol farár
1887 - - 1887 - - Albrecht, Štefan administrátor
1888 - - 1925 - - Csepreghy, Róbert administrátor
1923 nov. 1. 1.1.1933 - - Kopčák, Alexander administrátor-farár
1933 - - 1934 - - Renvers, Augustín správca farnosti
1934 po - - - - Brnušák, Jozef administrátor
1938 - - - - - Tabiš, Ján administrátor
1941 - - 1942 - - Dolobáč, Štefan správca farnosti
1946 - - 1955 - - Šafčák, Juraj správca farnosti
1955 - - 1956 - - Kocun, Emanuel správca farnosti
1956 - - 1961 - - Šárocký, František správca farnosti
1961 - - - - - Machala, Jozef excurrendo z far. Kobyly
1961 - - 1978 - - Kuchár, Karol administrátor
1962 - - 1978 - - Kuchár, Karol správca farnosti
1978 - - - - - Franc, Ladislav správca farnosti
1978 - - 1990 - - Franc, Ladislav administrátor
1990 - - 1992 - - Kamas, Juraj farár
1992 - - 2002 - - Heske, Jozef farár
2002 - - - - - Kvartek, Jozef farár