logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Remetské Hámre

Zriadenie:
1847
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1873).
Iné mená:
Remetské Hámre SO/KI užhorod. 1873 Remetevasgyár, 1877 Vasgyárremete, 1888–1892 Felsővasgyárremete, 1895–1902 Felsőremetevasgyár, 1907–1913, 1939–1945 Remetevasgyár, 1920 Hámre, Hámry, 1927–1939, 1945–1948 Remetské Hámry, 1948– Remetské Hámre
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hlivištia (160), 2. Poruba pod Vihorlatom (30), 3. Vyšná Rybnica (150), 4. Vyšné Remety (75).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1847 - - 1853 - - Strömpl, Alojsius administrátor, farár
1853 - - 1857 - - Kucsay, František farár
1857 - - 1863 - - Fridmanský, Martin farár
1863 - - 1867 - - Wodicska, Josephus farár
1867 - - 1873 - - Muncskó, Paulus farár
1874 - - 1887 - - Fodor, Antal farár
1887 - - 1888 - - Müller Stephanus administrátor
1888 - - 1889 - - Schmidt, Ludovicus administrátor
1890 - - 1895 - - Marton, Janos administrátor
1895 - - 1900 - - Horatius, Pavol administrátor
1900 - - 1930 ? - Lahocsinszky, Adalbertus administrátor
1931 - - 1942 ? - Richter, Augustín farár
1942 - - 1950 - - Szittya, Juraj správca farnosti
1950 - - 1957 - - Neznámy kňaz správca farnosti
1957 - - 1960 - - Harčar, Ján (1913-1988) správca farnosti
1960 - - 1964 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1964 - - 1968 - - Kišiday, Juraj administrátor
1968 - - 1969 - - Tokár, Ján excurrendo
1969 - - 1972 - - Šuhaj, Vojtech administrátor
1972 - - 1989 - - Hreško, Jozef farár
1990 - - 1991 - - Onderko, Andrej farár
1991 - - 1997 - - Neznámy kňaz
1997 - - 2002 - - Fencák, Marián administrátor