logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radatice

Zriadenie:
13. st.
Titul kostola:
sv. Martina (1630)
Iné mená:
Radatice PO/PV šariš. 1964 zlúč. o. Meretice a Radačov do o. Radatice. 1964– Radatice Meretice: 1773 Sz[ent]-Imre, Mereczicze, 1786 S[ent]-Imre, Mereczicze, 1808 Szent-Imre, Merecsicze, Merečice, 1863–1895 Szentimre, 1898–1913 Sárosszentimre, 1920 Meretice, Merečice, 1927–1964 Meretice Radačov: 1773 Radacs, Radaczow, 1786 Radácsch, Radačow, 1863 Radáts, 1873–1913 Radács, 1920 Radačov, Radačovce, 1927–1964 Radačov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bzenov (300), k. sv. Ondreja, ap. (1746), 2. Janov (150), 3. Ľubovec (250), 4. Ruské Pekľany (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Radatice,1332) kňaz
1685 - - 1719 - - Szidlovszky, N. (1685) farár
1719 - - 1740 - - Gorlický, Matej farár
1740 - - 1744 - - Laczkovics, Andrej farár
1744 - - 1748 - - Kohut, Juraj farár
1748 - - 1754 - - Mihelyik, Ján farár
1754 - - 1757 - - Miskólczy, Ladislav farár
1757 - - 1766 - - Kasper, Peter farár
1766 - - 1769 - - Kiseľ, Juraj farár
1769 - - 1771 - - Perneky, Anton farár
1771 - - 1773 - - Ján Zsigray farár
1773 - - 1796 - - Hegedüs, Andrej farár
1795 - - 1800 - - Mušinský, Andrej farár
1801 - - 1816 - - Kazitska, Andrej farár
1816 - - 1819 - - Kažik, Ján Krstiteľ farár
1820 - - 1825 - - Kováč, Jozef st. farár
1825 - - 1829 - - Švirbeľ, Jozef administrátor
1829 - - 1833 - - Rogosz, Ján administrátor
1833 - - 1839 - - Olsavszky, Jozef administrátor
1839 - - 1856 - - Schieder, Ján administrátor, farár 1849 farár
1855 - - 1862 - - Onczay, Jozef administrátor
1862 - - 1893 - - Leško, Imrich farár
1893 - - 1922 - - Virág, Jozef administrátor, farár 1894 farár
1893 - - 1893 - - Žebrácky, Gejza dočasný administrátor
1922 - - +1968 apr. 5. Tóth, Štefan administrátor, farár
1968 - - 1989 - - Žec, Ján administrátor
1990 - - 2005 - - Tomko, Blažej farár
2005 - - 2011 - - Jakubčin, František farár
2011 - - 2015 - - Radimák, Marián PaedDr. farár
2015 dec. 1. - - - Hospodár, Marek Mgr. farár