logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Radatice

Zriadenie:
13. st.
Titul kostola:
sv. Martina (1630)
Iné mená:
Radatice PO/PV šariš. 1964 zlúč. o. Meretice a Radačov do o. Radatice. 1964– Radatice Meretice: 1773 Sz[ent]-Imre, Mereczicze, 1786 S[ent]-Imre, Mereczicze, 1808 Szent-Imre, Merecsicze, Merečice, 1863–1895 Szentimre, 1898–1913 Sárosszentimre, 1920 Meretice, Merečice, 1927–1964 Meretice Radačov: 1773 Radacs, Radaczow, 1786 Radácsch, Radačow, 1863 Radáts, 1873–1913 Radács, 1920 Radačov, Radačovce, 1927–1964 Radačov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bzenov (300), k. sv. Ondreja, ap. (1746), 2. Janov (150), 3. Ľubovec (250), 4. Ruské Pekľany (100).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Radatice,1332) kňaz
1795 - - 1800-1802 - - Musinszky, Andrej farár
1801 - - 1816 - - Kazitska, Andrej farár
1816 - - 1819 - - Kažik, Ján Krstiteľ farár
1820 - - 1825 - - Kováč, Jozef (1789-1855) farár
1825 - - 1829 - - Švirbeľ, Jozef administrátor
1829 - - 1833 - - Rogosz, Ján administrátor
1833 - - 1839 - - Olsavszky, Jozef administrátor
1839 - - 1856 - - Schieder, Ján administrátor-farár
1855 - - 1862 - - Onczay, Jozef administrátor
1862 - - 1893 - - Leskó, Imrich, (Lesskó) farár
1891 - - 1893 - - Žebrácky, Gejza dočasný administrátor
1893 - - 1922 - - Virág, Jozef administrátor-farár
1922 - - - - - Tóth, Štefan administrátor-farár
1968 - - - - - Žec, Ján správca farnosti
1990 - - 2005 - - Tomko, Blažej farár
2005 - - - - - Jakubčín, František farár