logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Rad

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Najsv. Trojice (1822).
Iné mená:
Rad TV/KI zemplín. 1773, 1877–1882 Rád, 1786 Rad, 1863 Raad, 1873, 1888– Rad
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Bodrog (565), k. P. M. Narod., 2. Svinice (291), k. P. M. Naneb. (1976), 3. Nová Vieska (216), k. P. M. Mena, 4. os. Hrušov (194).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Svinice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - nicolaus(Rad,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Rad) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Dominik(1332,Svinice) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1772 po - 1798-1810 - - Novák, Honorius, OFMConv farár
1807 - - - - - Szabó, Mikuláš, OFMConv administrátor
1808* - - 1808-1811 - - Kalna Bogner, Matúš, OFMConv administrátor
1809* - - - - - Patseka, Klemens, OFMConv administrátor
1818 - - 1822 - - Hamary, Mikuláš administrátor
1822 - - 1854 - - Nyulászy, Juraj, de Csaholy administrátor-farár
1854 - - 1863 - - Makranczy, Ján administrátor
1863 - - - - - Wischán, Jozef administrátor
1912 - - - - - Holló, František farár
1920 - - 1950 po - Petrík, Vojtech farár
1957 po - 1959 - - Szmolyák, Štefan administrátor
1959 - - 1960 - - Žarnay, Anton administrátor
1960 - - 1961 - - Žarnay, Anton správca farnosti
1960 - - 1964 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1964 - - 1969 - - Vécsey, Július farár
1969 - - 1972 - - Szittya, Juraj správca farnosti
1971 - - 1984 - - Umstädter, Tibor správca farnosti
1990 - - 1992 - - Kondáš, Ladislav farár
1994 - - 1996 - - Jakab, Ján (1973) farár
1996 - - 1998 - - Weiszer, Attila administrátor
1998 - - - - - Böőr, Roland administrátor