logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Preseľany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Preseľany: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Pereszlény, Prezyerany, 1786 Pereszlény, Prežierani, 1808 Pereszlény, Přeserany, 1863 Pereszlény, 1873–1913 Nyitrapereszlény, 1920 Preserany, Preseľany, 1927– Preseľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hrušovany (1.360), k. sv. Martina, b. (1736), 2. Koniarovce (865), 3. Belince (420), kap. P. M. Sedemb. (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1559 a 1561 - sp. - Jakub (Preseľany, 1559) farár
1613 pred - - - - Vitkovszky Joannes. farár
1613 sp. - +1634 po - Deiti, Lukáš farár
1646 sp. - - - - Dlhovič, Ján farár
1647 a 1657 - sp. - Jaslóci, Michal farár
1670 apr. 24. 1673 - - Hresta, Imrich Ján Martin farár
1673 apr. 23. 1679 - - Demovič, Štefan farár
1679 apr. 28. 1680 - - Dubniczay, Ján farár
1680 máj 15. 1689 - - Putanic, Ján farár
1693 apr. 9. 1695 - - Raukay, Juraj Ján farár
1696 dec. - 1700 - - Mihalovič, Andrej (1664-1732) farár
1700 apr. 30. 1703 apr. 22. Gál, Adam farár
1703 máj 9. +1705 apr. - Saáry, Juraj Imrich farár
1705 jún 5. 1714 apr. - Loksay, Gabriel farár
1714 apr. 25. 1717 - - Csitáry, Ján farár
1717 júl 1. 1739 - - Kmeti, Ján farár
1739 mar. 7. 1752 - - Vreteniczky Paulus. farár
1752 máj 2. +1755 sept. 10. Banovič, Jozef farár
1755 okt. 3. 1764 - - Kain, Dávid farár
1764 júl 28. 1772 feb. 1. Červený, Jozef farár
1772 feb. 1. 1812 nov. - Maffey, Jozef farár
1812 okt. 21. 1825 sept. 20. Buček, Ján (1785-1861) farár
1825 nov. 7. 1848 - - Bazalica, Matej farár
1848 máj 3. +1880 júl 26. Oscitý, Matej farár
1880 - - 1904 - - Poeck, Rudolf farár
1904 - - 1907 - - Rossíval, Michal farár
1907 - - 1907 - - Perczely Karol administrátor
1907 - - 1923 - - Janda, Jozef Napoleon farár
1923 - - 1946 - - Trebatický, Ernest (Jozef) farár
1946 - - 1952 - - Sedlák, Jarolím správca farnosti od r. 1949 šk. komisár, 1951 šk. dekan
1952 - - 1956 - - Jánoš, Jozef farár
1956 - - 1979 - - Štítny, Anton správca farnosti
1979 - - 1990 - - Formánek, Ján správca farnosti
1990 - - 1995 - - Mikula Bohumil, farár