logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Predajná

Zriadenie:
1560??
Titul kostola:
Kostol zasvätený Trom kráľom
Iné mená:
Predajná: okres Brezno/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773, 1808, 1863–1882 Predajna, 1786 Predojna, 1888–1902 Péteri, 1907–1913 Garampéteri, 1920– Predajná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Jašenie (1.318), k. sv. Kataríny (1765).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť bola tu založená v dobe reformácie od ľupčianskeho zemepána Gašpara Tribella. Do vtedy patrila ku dubovskej farnosti. Keď bolo odhalené Wesselényiho sprisahanie, kráľ dal skonfiškovať ľupčianske panstvo, ktoré patrilo jeho druhej manželke a komora postupne panstvo od r. 1670 prebrala. /6/ Tak sa dostali aj fary všetkých obcí na území panstva katolíkom. Gen. Collalto ich zaujal r. 1673 a usadil tu piaristov ako misionárov. Týchto vyhnali tököliovci. Po potlačení povstania prevzali faru svetskí kňazi. Za Rákoczyho ju komisári zase prisúdili ev., keď r. 1705 vypovedali Koriaryho. Po povstaní sa vrátil. Od vtedy je katolícka.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1673 - - 1674 - - Spravujú piaristi spoločná správa
1674 - - +1674 - - František od sv. Štefana farár
1674 - - 1676 - - Šimon od sv. Františka farár
1676 - - 1676 - - Valerián od počatia B.P.M. farár
1676 - - 1677 - - Matúš od sv. Pantaleona farár
1677 - - 1681 - - P. Franciscus superior Breznensis farár
1684 aug. 2. 1696 máj 21. Szabados, Ján farár
1696 aug. 17. 1705 - - Koriary, Andrej farár
1705 - - 1709 - - Spravujú protestanti
1709 dec. 7. 1711 - - Koriary, Andrej farár
1711 apr. 22. 1718 nov. 8. Rozboril, Juraj Jozef farár
1718 nov. 26. 1722 - - Raukay, Matej farár
1722 jún 15.1 1736 - - Szalóky, Martin farár
1736 feb. - +1747 dec. 23. Ferenčík, Matúš farár
1748 feb. 1. +1767 sept. 17. Kovalský, Samuel farár
1767 nov. 21. 1805 - - Benčat, Matej farár
1805 - - 1831 - - Kovalčík, Martin farár
1831 - - 1857 - - Mozor, Jozef farár
1857 - - 1858 - - Prokša, Ján administrátor
1858 - - 1858 - - Mierka Karol administrátor
1858 - - 1859 - - Hančok, Ignác administrátor
1859 - - 1866 - - Vozáry Karol farár
1866 - - 1867 - - Lepieš, Ján administrátor
1867 - - 1895 - - Cebecauer, Anton farár
1895 - - 1916 - - Hyross, Jozef farár
1916 - - 1919 - - Senček, Koloman administrátor
1919 - - 1920 - - Puskailer, Vincent administrátor
1920 - - 1924 - - Javorka, Ján farár
1924 - - 1925 - - Šimuni Jozef administrátor
1925 - - 1957 - - Majerský, Eduard farár
1957 - - 1974 - - Kollár, Konštantín správca farnosti
1974 - - 1978 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1978 nov. 15. 1990 - - Šmondrk, Ábel správca farnosti
1990 - - 1992 - - Strapko, Jozef administrátor
1992 - - 1993 - - Púchy, Arnold excurrendo z Brusna