logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Považany

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Povýšenia Svätého kríža
Iné mená:
Považany: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Svätý Kríž nad Váhom, Mošovce nad Váhom a Vieska do o. Nové Mošovce [1961 Považany].
1960–1961 Nové Mošovce, 1961– Považany
----------------------
Svätý Kríž nad Váhom: 1773 Sz[ent]-Kereszt, Heyl[ige]-Creütz, Sw[atý] Kriss, 1786 S[ent]-Kereszt, 1808 Szent-Kereszt, Swatý Kříž, Swatý Krýž, 1863–1907 Szentkereszt, 1913 Vágszentkereszt, 1920 Svätý Kríž, 1927–1960 Svätý Kríž nad Váhom
Mošovce nad Váhom: 1773 Mossocz, Mossowcze, 1786 Mossocz, Mossowce, 1808 Mosócz, Mossowce, 1863, 1877–1882, 1892–1907 Mosóc, 1873, 1888 Mossóc, 1913 Vágmosóc, 1920 Mošovce, 1927–1960 Mošovce nad Váhom
Vieska: 1773 Vieszka, Vieska, 1786 Alschó-Wieszka + Felschő-Wieszka, 1808 Viészka, Wieska, Weska, 1863–1907 Vieszka, 1913 Somszeg, 1920–1960 Vieska
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Potvorice (600).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Aegydius (Kríž nad Váhom, 1332) farár
1674 júl 25. 1676 - - Strakovics Georgius. farár
1676 máj 16. 1677 - - Poloni Georgius. farár
1677 - - 1679 - - Stvrteczky Joannes. farár
1679 apr. 26. 1686 - - Gersich, Ján farár
1686 máj 2.Á 1691 - - Dulietko, Juraj farár
1691 apr. 24. 1695 - - Szekula Paulus. farár
1695 apr. 6. 1696 - - Paulikovics, Matej farár
1696 máj 7. 1697 - - Strakovics Georgius. farár
1697 okt. 23. 1700 - - Stetina Georgius. farár
1700 aug. 12. 1707 - - Visnyovszky Andreas, Antonius. farár
1707 máj 16. 1728 aug. - Paronczay, Juraj Imrich farár
1728 sept. 1. 1743 júl - Bajan, Pavol farár
1743 júl 25. 1743 - - Kmoško, Imrich farár
1743 sept. 2. +1746 apr. 13. Farkaš, Juraj farár
1746 apr. 16. 1761 júl - Zsámbokréthy Thomas. farár
1761 aug. 8. 1766 jan. 10. Rudnay Georgius. farár
1766 jan. 23. 1775 - - Spelák Casparus. farár
1775 máj 27. 1777 - - Matulányi, Pavol farár
1777 sept. 2. 1822 máj 27. Szoller Jacobus. farár
1822 - - 1831 - - Knapp, Anton farár
1831 - - +1858 máj 3. Feger, Karol farár
1858 aug. 1. 1865 feb. 15. Homolay, Ján (1822-1888) farár
1865 máj 10. 1876 dec. - Lacuška, Jozef farár
1876 - - 1877 - - Pisztl, Karol administrátor
1877 aug. 22. +1881 jún 7. Vály de Eadem et Csalticz Eduardus. farár
1881 sept. 22. - - - Osvald, Ján farár
1948 - - 1954 - - Čongrády Viliam, správca farnosti bisk. šk. kom. okr. Hlohovec
1954 - - - - Šimúth, Jozef správca farnosti
1972 - - - - Šimonovič, Ján, SchP správca farnosti
1978 - - - - - Letko, Adalbert správca farnosti
1978 - - 1998 - - Letko, Adalbert správca farnosti r. 1995 školský dekan
2000 - - +2011 január 26. Kučerík, Ján farár