logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poprad - Veľká

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána ap. (1272)
Iné mená:
Vylka (1268), Filka (1298), 1786 Fölk, Velka, 1808 Felka, Fölk, Völk, Welka, 1863–1913 Felka, 1920–1945 Veľká
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Kostol postavili niekedy v 60. rokoch 13. storočia (obec sa spomína prvýkrát v roku 1268) ako typickú ranogotickú stavbu tých čias. Začiatkom 40. rokov 14. storočia bolo pôvodné presbytérium rozšírené a k severnej strene lode pristavali kaplnku. Okolo roku 1370 sa jej dispozícia zmenila na dvojlodie. Ďalšou prestavbou prešiel kostol aj koncom 15. Storočia. V 18. storočí bol celý objekt zbarokizovaný.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1943 sp. - - - - Krištof (Veľká, 1543) farár
1811 sp. - 1828 sp. - Foltinovics Stephanus farár
1829 sp. - 1839 sp. - Zaboyszky Ladislaus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Huszko Josephus farár
1856 sp. - - - - Grusz Joannes farár
1952 - - - - - Chlebák, Gabriel správca farnosti