logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Poľanovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Poľanovce: okres Levoča/Prešovský kraj (Spišská stolica) po 1913–1996 pričl. o. Korytné.
1773 Polyanka, Polanowetz, 1786 Polyanka, Polanowecz, 1808 Polyanócz, Polyanka, Polanowitz, Polanowce, 1863 Polyanka, 1873–1902 Polyanóc, 1907–1913 Polyánfalu, 1920– Poľanovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dúbrava (480), k. sv. Jána Krst. (1970), 2. Harakovce (100), k. sv. Michala (1300), 3. Korytné (100), k. sv. Matúša (1715).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1700 sp. - - - - Prinner, Bernard farár
1763 sp. - 1764 - - Kršák, Michal farár
1764 - - 1767 - - Albrecht, Ján zo Spiša farár
1767 - - +1769 jan. 26. Horváth, Anton (Poľanovce, 1753) farár
1769 - - - - - Singhoffer, Michal František farár
1811 sp. - 1812 sp. - Fabry Paulus farár
1821 sp. - 1839 sp. - Oravecz Josephus farár
1841 sp. - - - - Spernakovits Carolus farár
1843 sp. - - - - Bártfay Josephus farár
1856 sp. - - - - Petrolay Josephus farár
1895 - - 1905 - - Mihályi, Ignác farár
1905 - - 1908 - - Dicezsky, Ján farár
1908 - - 1908 - - Kučera, Karol administrátor
1908 - - 1936 - - Nemčík, Matej farár
1936 - - 1943 - - Labuda, Andrej farár
1943 - - 1943 - - Bača, Štefan administrátor
1943 - - 1959 - - Čurila, Štefan farár
1959 - - 1964 - - Vavrek, Jakub Tomáš, OFM správca farnosti
1964 - - 1971 - - Jasečko, František správca farnosti
1972 - - 1975 - - Chyla, Emanuel správca farnosti
1975 - - 1979 - - Maga, Ján správca farnosti
1979 - - 1983 - - Živčák Štefan správca farnosti
1983 - - 1990 - - Gazda, Jozef správca farnosti