logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podolínec

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol P. M. Naneb. (1298)
Iné mená:
1244 ako Podolin, neskôr ako Podolincz (1256), Podolinum (1337), Podolinecz, Podolinyecz (1412), 1786 Pudlein, Podolinecz, 1808 Podolincz, Podolinum, Pudlein, Podolinec, 1863–1913 Podolin, 1920– Podolínec.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Pôvodný kostol stál na mieste dnešného kostola a spomína sa v pápežskej listine pápeža Gregora IX. zo 7.Januára 1235. Tento kostol vypálili Tatári v roku 1285. Nový kostol bol dokončený koncom 13. storočia, prestavaný a zaklenutý v druhej polovici 14. storočia. V priebehu renesancie a po zemetrasení okolo roku 1662 a požiari v roku 1671, v roku 1684 pravdepodobne zasa vyhorel, v tomto roku bol pravdepodobne upravovaný a v prvej polovici 18. storočia barokizovaný a rozšírený prístavbami najskôr ľavej lode sv. Anny Metercie a následne pravej lode sv. Kunigundy Kráľovnej a to roku 1718 ( loď - kaplnka).

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1841 sp. - Hayn Ignatius farár
1839 sp. - 1843 sp. - Drabinszky Samuel farár
1856 sp. - - - - Schlicz Joannes farár
1926 sp. - +1940 - - Sterbák, Ján farár
1940 - - 1941 - - Kubičár, Michal správca farnosti
1978 - - 2000 - - Pataky, Jozef správca farnosti