logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Podhorany

Zriadenie:
od roku 1670
Titul kostola:
sv. Michala Arch. (1858).
Iné mená:
Podhorany: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) 1960 zlúč. o. Bádice, Mechenice a Sokolníky do o. Podhorany.
1960– Podhorany
Bádice: 1773 Bééd, Beadicze, 1786, 1808 Béd, Beadice, 1863–1873 Beéd, 1877–1913 Béd, 1920 Badice, Beadice, 1927–1939, 1945–1948 Bádice, Béd, 1939–1945, 1948–1960 Bádice
Mechenice: 1773 Menyhe, Mehenitz, Mehenicze, 1786 Menge, Mehenicze, 1808 Menyhe, Mehenice, 1863–1913 Menyhe, 1920 Mehynce, Mehenice, 1927–1939, 1945–1948 Mechenice, Menyhe, 1939–1945, 1948–1960 Mechenice
Sokolníky: 1773 Szalakasz, 1786 Salasz, Salakasz, Salokút, 1808 Szalakúsz, Salakúz, 1863, 1888–1913 Szalakusz, 1873–1882 Szalakuz, 1920 Salakúz, Salakúzy, 1927–1948 Salakúzy, 1948–1960 Sokolníky
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Mechenice (700), k. sv. Heleny (13. st.), 2. Bádice (560), k. P. M. Kráľ. (1903).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Martin(1332,Sokolníky) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Mechenice) kňaz
1666 sp. - - - - Hidassy, Ján farár
1682 sp. - 1688 - - Soréni, Žigmund farár
1688 - - 1696 - - Jaslóci, Andrej farár
1696 - - 1699 - - Zorger, Martin farár
1699 - - 1705 - - Szolcsányi, Georgius farár
1705 - - 1706 - - Fejérváry, Paulus farár
1706 - - 1708 - - Urbényi, Andreas farár
1708 - - 1711 - - Szentmihályi, František farár
1711 - - 1717 - - Kmoško, Ján farár
1717 - - 1719 - - Birovszky, Georgius farár
1720 - - 1726 - - Náray, Franciscus farár
1726 - - 1738 - - Visky, Josephus farár
1739 apr. - 1741 - - Liliom, Joannes farár
1741 apr 20. 1741 - - Vida, Emericus administrátor
1741 - - 1745 - - Vály, Paulus farár
1746 - - 1758 - - Bezrovič, Jozef Ladislav farár
1758 - - 1774 - - Prileszky, Adalbertus farár
1774 mar. 18. 1789 máj 30 Bleho, Paulus farár
1789 máj 30 1791 - - Haško, Štefan farár
1791 - - 1805 - - Bartakovics, Josephus farár
1805 - - +1826 - - Janovszky, Stephanus farár
1826 - - 1836 - - Folkmann, Josephus farár
1836 - - 1848 - - Rusňák, Jozef (1802-1882) farár
1848 - - 1873 - - Loško, Michal farár
1874 - 1891 - - Katona, Juraj farár
1891 - - 1891 - - Tóth, Koloman administrátor
1891 - - 1909 - - Kočner, Jozef (1850-1909) administrátor
1909 - - 1910 - - Cvinček, Andrej administrátor
1910 - - 1920 - - Bezák, Jozef (1877-1920) farár
1921 - - 1947 - - Ploig, Augustín administrátor, farár
1947 - - 1954 - Steskal, Karol farár
1954 - - 1960 - - Brath, Jozef správca farnosti
1960 - - 1984 - - Schottert, František správca farnosti 1972 č. dekan
1984 - - 1993 - - Schmidt, Zoltán Matej, SDB správca farnosti
1993 - - 1996 - - Obonya, Július, SDB správca farnosti