logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pobedim

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Pobedim: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Pobiedin, 1786 Popjedin, 1808 Pobedin, Pobědín, 1863, 1888–1907 Pobedim, 1873–1882 Pobedinc [!], 1913 Pobedény, 1920 Pobedím, 1927– Pobedim
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bašovce,m. č. Orvišťa, (540), k. P. M. Ruž. (1906).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - 1647 - - Budocz, Martin farár
1647 - - 1657 - - Mindrid, Michal farár
1657 - - 1660 máj - Štvrtecký, Michal farár
1660 máj - 1663 - - Andrašovský, Martin farár
1663 apr. 10. 1666 - - Bočkaj, Juraj František farár
1666 máj 14. 1668 sept. - Sutovics, Štefan Juraj Ján farár
1668 okt. 8. 1695 apr. - Visnyovszky, alias Viszervicz Joannes. farár
1695 apr. 6. 1710 máj - Dreikovič, Pavol farár
1710 okt. 19. 1711 mar. - Simoncsics, Andrej Alexius farár
1711 máj 28. 1715 apr. - Urbánek, Adam farár
1715 apr. 27. 1719 dec. 5. Mednyánszky, Jonáš farár
1719 dec. 5. 1728 feb. 24. Karas, Žigmund farár
1728 apr. 22. 1729 apr. - Raukay, Štefan Ignác farár
1729 apr. 30. +1748 sept. 3. Masarovič, Augustín farár
1748 sept. 5. 1753 nov. - Bánoci, Ján farár
1753 dec. 18. +1779 mar. 31. Čech, Jozef farár
1779 - - 1803 - - Piaček, Ján, kanonik farár
1803 - - +1810 máj 8. Stephanecz, Ján farár
1810 - - 1844 feb. 3. Polakovič, Ignác farár
1844 - - 1866 - - Mráz, Imrich farár
1866 máj - +1878 júl 14. Malatinský, Ján farár
1878 júl 19. 1885 máj 26. Revický, Bartolomej farár
1885 aug. 28. 1897 nov. 30. Turček, Jozef farár
1897 - - 1907 - - Bernkopf, Alfonz administrátor
1907 - - 1914 - - Bernkopf, Alfonz farár
1914 - - 1927 - - Žilinčan Vojtech farár
1914 - - 1914 - - Žilinčan Vojtech administrátor
1927 - - 1927 - - Harangozó, Ladislav administrátor
1927 - - 1928 - - Tarek, Michal farár
1928 - - 1929 - - Zajac Vendelín administrátor
1929 - - 1948 ? - Zajac Vendelín farár
1949 - - 1949 - - Nagy, Anton (1917-1981) správca farnosti
1950 ? - 1968 - - Pekarovič, Anzelm Štefan, OFM správca farnosti
1968 - - 1989 - - Ondreička, František správca farnosti okr. dekan
1989 - - 1999 august 1. Nagy, Jozef (1943-2021) správca farnosti