logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ploské

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
sv. Michala A. (1474)
Iné mená:
Ploské: okres Košice - okolie/Košický kraj (Šarišská stolica) 1954 vyčl. o. Nová Polhora.
1773 Lapis-Patak, Ploske, 1786 Lapis-Patak, Ploszke, 1808 Lapispatak, Ploské, Plocké, Kamenný Potok, 1863–1913 Lapispatak, 1920– Ploské
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Chrastné (185), 2. Kráľovce (380), 3. Nová Polhora (350).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(Ploské,1332) kňaz
1780 - - 1805 - - Hankóczy, Ján farár
1805 - - 1808 - - Springer, Ján Godefridus administrátor
1808 - - 1834 - - Lábos, Ján Nepomúcky farár
1834 - - 1837 - - Rogosz, Ján administrátor
1837 - - 1838 - - Szolotta, Adrián, OFM administrátor
1838 - - 1839 - - Maršalko, Candidus, OFM administrátor
1839 - - 1864 - - Kokorák, Ján administrátor,farár
1868 - - 1870 - - Kossalko, Jozef administrátor
1871 - - 1878 - - Petrassovics, Alexander administrátor
1878 - - +1880 - - Bárány, Ján ml administrátor
1881 - - +1885 - - Hromy, Ján administrátor
1885 - - +1894 - - Czapkay, Michal administrátor
1894 - - 1899 - - Krakovský, Jozef administrátor
1899 - - 1906 - - Tamássy, Matej administrátor
1906 - - 1906 - - Moys, Jakub administrátor
1906 - - 1906 - - Levendovszky, Anton administrátor
1922 - - 1929 - - Lipták, Štefan administrátor
1930 - - 1931 - - Miko, Róbert administrátor
1978 - - 1978 - - Bober, Bernard excurrendo
1978 - - 1993 - - Majcher, Anton administrátor
1994 - - - - - Boľanovský, Imrich farár