logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plešivec

Titul kostola:
P. M. Naneb. (1901)
Iné mená:
Plešivec: okres Rožňava/Košický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773 Pelsűcz, Pelsucz, Pleschnitz, Plessuwcze, 1786 Pelschőtz, Plessowce, Pleschnitz, 1808 Pelsőcz, Pelsűcz, Pleissnitz, Plessiwec, Plěssuwce, 1863–1888, 1907–1913, 1938–1945 Pelsőc, 1892–1902 Pelsüc, 1920 Plešivec, 1927–1938, 1945–1948 Plešivec, Pelsőc, 1948– Plešivec
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Kečovo (520), k. Nanebevst. Pána (1892), 2. Gemerská Hôrka (210), 3. Vidová (50), 4. Slavec (60), 5. Dlhá Ves (60), 6. Ardovo (30), 7. Pašková (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Benedikt(1332,Plešivec) kňaz
1827 - - 1859 - - Óváry Andreas farár
1859 - - 1867 - - Neznámy kňaz farár
1867 - - 1878 - - Nagy Paulus farár
1878 - - 1888 - - Bresztovszky Steph. administrátor
1888 - - 1890 - - Krompaszky Steph. administrátor
1890 - - 1902 - - Fedák Theodorus administrátor
1902 - - 1902 - - Krosniczky Ioan. administrátor
1902 - - 1908 - - Neznámy kňaz
1908 - - 1918 ? - Mester Stephanus farár
1918 - - 1940 - - Perényi Ladislaus farár
1940 - - 1940 - - Korponai Geysa farár
1940 - - 1942 - - Fuhrmann Stephanus farár
1942 - - 1945 - - Mihalkó Emericus farár
1945 - - 1946 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1946 - - 1949 - - Szolnoki Tibor Michal správca farnosti
1949 - - 1953 - - Kulla, Jozef správca farnosti
1953 - - 1962 - - Neznámy kňaz
1962 - - 1967 - - Czuczor František Melicher, OSB, Dr., správca farnosti
1968 - - 1970 - - Kaľavský Pavol správca farnosti
1970 - - 1978 - - Várközi, Štefan správca farnosti
1978 - - 1978 po - Szabadoš, František, SDB správca farnosti