logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plavnica

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Sedembolestná Panna Mária
Iné mená:
Plavnica: okres Stará Ľubovňa/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Plavnicza, Plawnicza, 1786 Plawnicza, 1808 Plavnicza, 1863 Plavnic, 1873–1902 Plavnica, 1907–1913 Palonca, 1920 Plavnica, Plavonica, 1927– Plavnica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Hromoš (349), k. sv. Lukáša, ev. (1894), 2. Hajtovka (15), 3. Údol (4), 4. Šambron (5), 5. Matisová (6), 6. Malý Lipník (20).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1776 - - 1781 - - Ludvigh Joannes farár
1781 - - 1793 - - Spravujú františkáni
1797 - - 1804 - - Lichvárszky, Hieronym, OFM farár
1805 - - 1809 - - Nehila, Jozef administrátor
1809 - - 1815 - - Gabányi, Andrej, de Oľšov farár
1815 - - 1837 - - Zamborský, Peter farár
1837 - - 1852 - - Nemešáni, Štefan farár
1852 - - 1853 - - Gergely, Justus, OFM administrátor
1853 - - 1853 - - Némethy, Augustín, OP administrátor
1853 - - 1856 - - Mazalík, Augustín administrátor
1856 - - 1865 - - Deák, Michal administrátor
1865 - - 1880 - - Miklóssy, Ferdinand farár
1880 - - 1901 - - Lux, Alexius administrátor-farár
1901 - - 1908 - - Rusznyák, Valentín administrátor
1908 - - 1911 - - Dragóner, Vojtech; administrátor
1911 - - 1916 - - Richtárčik, Augustín administrátor
1917 - - 1927 - - Andrašovský, Ľudovít správca farnosti
1927 - - 1930 - - Kačmár, Vincent administrátor
1931 - - 1933 - - Kravarík, Július administrátor
1934 - - 1950 - - Žarnay, Anton administrátor
1950 - - 1954 - - Neznámy kňaz
1954 - - 1956 - - Pastir, Jozef správca farnosti
1956 - - 1967 - - Kocun, Emanuel správca farnosti
1967 - - 1977 - - Koromház, Štefan správca farnosti
1977 - - 1979 - - Tkáčik Ján správca farnosti
1979 - - 1990 - - Palenčár Stanislav administrátor
1990 - - 1998 - - Mašľár, František farár