logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plaveč

Zriadenie:
zmienka 1300
Titul kostola:
sv. Margity Ant. (1330)
Iné mená:
Plaveč: okres Stará Ľubovňa/Prešovský kraj (Šarišská stolica) po 1808 pričl. o. Závada; 1877–1957 pričl. o. Ďurková.
1773 Palocsa, Plawecz, 1786 Pallocscha, 1808 Palocsa, Plautsch, Plawec, 1863–1913 Palocsa, 1920 Plaveč, 1927–1948 Plaveč nad Popradom, 1948– Plaveč
Závada: 1773 Zavada, Zawada, 1786 Zawada, 1808 Závada
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kozelec (80), k. P. M. Naneb. (1912).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická
Pramene:
https://farnostplavec.sk/knazi-vo-farnosti/ [17.1.2024]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1774 - - 1777 - - Komlóši, Imrich farár
1779 - - 1789 - - Forgáč, Jozef farár
1792 - - 1808 - - Pistyecz, Jakub, OFM administrátor
1808 - - 1813 - - Innocentius, OFM administrátor
1813 ? - 1816 ? - Adamy, Guido, OFM administrátor
1816 - - 1837 - - Lesskó, Andrej farár
1837 - - 1845 - - Nagy, Vincent Imrich Michal administrátor
1845 - - 1846 - - Széplaky, Štefan administrátor
1846 - - 1849 - - Nemešáni, Štefan excurrendo
1849 - - 1851 - - Gruber, Viktorián, OFM administrátor
1851 - - 1853 - - Mazalík, Augustín administrátor
1853 - - 1854 - - Némethy, Augustín, OP administrátor
1854 - - 1855 - - Vrábel, Benignus, OFM administrátor
1855 - - 1864 - - Hrizsovszky, Ján, Ladislav administrátor-farár
1864 - - 1869 - - Krajník, Michal administrátor
1869 - - 1872 - - Némethy, Jozef (1842-1875) administrátor
1872 - - 1877 - - Krajcer, Imrich administrátor
1877 - - 1895 - - Popovič, Michal administrátor-farár
1895 - - 1911 - - Žebrácky, Gejza administrátor
1911 - - 1922 - - Lipták, Štefan administrátor-farár
1922 - - 1929 - - Konrády, Ladislav administrátor
1929 - - 1931 - - Jankovič, Jozef (1879-1955) excurrendo z Ľubotína
1931 - - 1933 - - Kravarík, Július administrátor
1933 - - 1969 - - Jurko, Jozef (1900-1969) administrátor
1969 - - 1971 - - Šárocký, František správca farnosti
1971 - - 1975 - - Macko-Družbacký, Ján farár
1975 - - 1990 - - Konečný, Anton správca farnosti
1990 - - 2000 - - Grivalský, Andrej farár