logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plavecký Štvrtok

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
Kostol Nanebovazatia Panny Márie
Iné mená:
Plavecký Štvrtok: okres Malacky/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1951 vyčl. v. o. Záhorie.
1773 Detrekő-Csötörtök, Zanckendorf, Stwertek, 1786 Cschötörtek, Detrekő-Cschötörtök, Sstwrtek, Zankendorf, 1808 Detrekő-Csötörtök, Blasenstein-Zankendorf, Plawecký Cžtwrtek, Plawecký Sstwrtek, 1863–1873 Detrekőcsötörtök, 1877–1913 Detrekőcsütörtök, 1920– Plavecký Štvrtok
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - +1824 mar. 5. Ďuriš, Ignác Kajetán, OSPPE farár
1824 - - 1827 - - Bobuš, Ignác farár
1827 - - +1828 nov. 28. Szeles, František farár
1829 - - +1832 júl 31. Boršický, Ján (1800-1832) farár
1832 - - 1832 - - Galbavý, Ján (1801-1884) administrátor pol roka
1832 - - +1847 aug. 5. Meliček, Jozef farár
1847 - - 1857 - - Peller, Ján farár
1857 - - 1867 apr. 28. Janík, Jozef farár
1867 apr. 29. 1874 apr. 14. Novák, Ján (1836-1904) farár
1874 apr. 15. 1874 máj 24. Mayer, Peter administrátor
1874 máj 24. 1889 - - Szeghy, Ladislav (1842-po r. 1920) farár
1889 - - 1890 - - Schmidt, Félix administrátor
1890 - - 1895 - - Melíšek, Adolf Michal farár
1890 - - 1890 po - Roszipal, Anton administrátor
1895 po - 1904 - - Lenkei, Karol farár
1904 - - 1905 - - Sendrej, Ján administrátor
1905 - - 1946 - - Brtoš, Donát Andrej farár 1926 zást. dekana Malacky, 1927 dekan a asesor
1946 - - 1947 - - Vilkovský, Valentín administrátor
1947 - - 1952 - - Volek, Izidor správca farnosti
1953 - - 1956 - - Smolík Štefan správca farnosti
1956 - - 1970 - - Valko, Mikuláš Silvester správca farnosti
1970 - - 1984 - - Horváth, Ľudovít správca farnosti
1984 - - 1990 - - Raček, Henrich Julián, CCG správca farnosti
1990 - - 2009 júl 1. Krajči, Jozef farár