logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Plášťovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Juraja
Iné mená:
Plášťovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Palást, Plass[t]owce, 1786 Palascht, Plass[t]owce, 1808 Alsó-Palást et Felső-Palást, Plásstowce, 1863–1913, 1938–1945 Palást, 1920–1938, 1945–1948 Plášťovce, Palást, 1948– Plášťovce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec (Plášťovce, 1332) farár
1630 - - - - - Palotai, Abrahám farár
1647 - - - - - Zvoncsánszky Joannes. farár
1671 apr. 12. 1674 - - Cseklészi, Ján Juraj farár
1674 jún 21. - - - Ozeblics, Peter farár
1695 apr. 17. 1732 - - Joklovics, Juraj farár
1732 nov. 5. 1750 - - Ďurčáni, Andrej farár
1750 júl 8. 1752 mar. 4. Harmath, Martin farár
1752 mar. 22. +1758 máj 10. Dobronay, Štefan farár
1758 máj 13. 1764 - - Szoják, Ján farár
1764 mar. 13. 1766 apr. 23. Lipthay, Pavol farár
1766 apr. 27. +1788 máj 27. Komáromy, Anton farár
1788 - - 1797 jún 9. Simonics, Andrej farár
1797 jún 22. +1827 feb. 14. Fribeisz, Ignác (1765-1827) farár
1827 - - 1827 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) administrátor
1827 mar. 2. 1830 apr. 27. Erős, Ignac farár
1830 máj 15. 1837 apr. 12. Birkéš, Juraj farár
1837 júl 10. 1868 - - Pásztóry, Ján farár
1868 máj 13. 1883 okt. 17. Dezsöffy, Július farár
1883 - - 1884 - - Varju Alexander 1849 administrátor
1884 - - 1911 - - Varju Alexander 1849 farár
1911 - - 1937 - - Horváth, Žigmund farár
1937 - - 1948 - - Bartal Rafael farár
1948 - - 1949 - - Kovács, Michal (1905 - po r. 1975) správca farnosti
1950 - - 1951 - - Kátai, Imrich správca farnosti
1951 - - 1957 - - Maczkó Štefan správca farnosti
1957 - - 1973 - - Daniš, Andrej správca farnosti
1973 - - 1990 - - Bartal, Ľudovít správca farnosti zást. okr. dekana
1991 - - 1996 - - MAHULÁNYI Gerhard Jozef farár