logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pezinok

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Iné mená:
Pezinok: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica) 1947 pričl. o. Cajla; 1975 pričl. o. Myslenice .
1773 Bazinium, Bazin, Bösing, Pesinek, 1786 Pösing, Bozin, Pezinek, Basinium, 1808 Bazinium, Baziny, Bösing, Pösing, Pezýnek, 1863–1913 Bazin, 1920– Pezinok
--------------------
Cajla: 1773 Czajla, Zayla, Czayla, 1786 Czajla, 1808 Czaila, Zeil, 1863 Caila, 1873–1947 Cajla
Myslenice: 1773 Grinavia, Grinau, Grinawa, 1786 Grünau, Grinavia, 1808 Grünau, Grinavia, Grýňawa, Gříňawa, 1863–1913 Grinád, 1920 Grinava, 1927–1947 Grinava, Grünau, 1947–1975 Myslenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Vinosady (600), k. sv. Martina (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 - - 1562 sp. - Ján (Pezinok, 1561) farár
1630 okt. 4. - sp. - Nahácsy, Mikuláš farár
1631 - - 1634 sp. - Országh, Martin (Pezinok, 1631) farár
1647 sp. - - - - Ludensis, Lukáš farár
1655 sp. - - - - Volffay Georgius. farár
1656 - - - - - Smutko, Štefan (Pezinok, 1656) farár
1665 - - - - - Nyitray Joannes farár
1665 mar. 11. 1666 - - Nyitray, Ján farár
1666 sp. - - - - Brestanovič, Vavrinec farár
1668 sp. - - - - Regius, Izák František farár
1670 jún 3. 1671 jan. - Jelenffy, Ladislav farár
1671 feb. 16. +1673 okt. 16. Lehoczký, Martin farár
1674 jan. 1. 1674 aug. 21. Körmendy, Imrich farár
1674 aug. 21. 1677 apr. - Uhrovics, Tomáš farár
1677 máj 7. 1677 - - Šustovič, Imrich Michal Andrej farár
1677 - - 1682 - - Lazi, Adam Juraj farár
1682 feb. 12. 1696 - - Nemeček, Matej Bernard farár
1696 - - 1701 - - Zgurics Franciscus. farár
1701 - - 1708 - - Hacko, Pavol farár
1708 feb. 1. +1724 - - Ugrini, Juraj Jozef farár
1724 dec. 29. +1727 máj 15. Tajnay, Gašpar Alexander farár
1727 júl 5. +1731 feb. 20. Ribényi, Adam Jozef farár
1731 Feb. 23. +1766 okt. 26. Najmar, Ján Krstiteľ farár
1766 nov. 27. 1780 mar. - Helmuth, Gašpar farár
1780 apr. 17. +1788 okt. 4. Kubáni, Matej farár
1788 dec. 4 +1803 apr. 19. Dobic, Andrej farár
1803 máj 15. 1821 dec. 20. Benčík, Jozef farár
1822 jan. 1. 1846 dec. 28. Dvoran, Martin farár
1847 jan. - +1875 dec. 1. Matuška, Alexander Ján farár
1876 feb. 19. +1910 - - Palkovič, Štefan (1849-1910) farár
1910 - - 1932 - - Platthy, Žigmund farár
1932 - - 1951 - - Krištúfek, Vendelín farár
1951 - - 1957 - - Greguška Jozef farár
1957 - - 1959 - - Varga, Jozef (1915-1986) administrátor
1959 - - 1962 - - Šoka, Silvester správca farnosti okr. dekan
1962 - - 1968 - - Mikulka, Anton správca farnosti
1968 - - 1971 - - Mitošinka, Jozef farár okresný dekan a cenzor
1971 - - 1971 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1971 - - 1991 - - Žilka, Štefan (1915-2015) správca farnosti dekan
1991 - - 2000 júl 15. Chvála, Karol farár dekan