logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Petrovce

Titul kostola:
Najsv. Trojice (1930).
Iné mená:
Petrovce: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773 Péterfalva, Peterfalva, 1786 Péterfalwa, 1808, 1863–1882 Péterfalva, 1888–1902 Péterfala, 1907–1913, 1938–1945 Gömörpéterfala, 1920 Petrovce, 1927–1938, 1945–1948 Petrovce, Péterfala, 1948– Petrovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dubno (224), k. P. M. Naneb. (1928), 2. Bakóháza (81); osady: Álmás, Ivánkuta, Kikinyes, Ragyas pustatina.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1822 sp - 1823 sp - Schnajder Joannes kňaz
1825 sp - 1841 sp - Román Stephanus kňaz
1844 sp - - - - Majantsik Josephus farár
1853 sp - - - - Jureczky Joannes farár
1949 - - 1954 - - Trizna, Vojtech správca farnosti
1955 - - 1963 - - Kostecký, Jozef správca farnosti
1967 - - 1968 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti
1969 - - 1971 - - Urban, Jozef správca farnosti