logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Petrovany

Zriadenie:
zmienka 1332
Titul kostola:
sv. Peter a Pavol (1700)
Iné mená:
Petrovany: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1965 pričl. o. Močarmany.
1773 Sz[ent]-Péter, Sz[ent]-Peter, Peters-Dorf, Petrowjanj, 1786 S[ent]-Péter, Petrowjani, Petersdorf, 1808 Szent-Péter, Petersdorf, Petrowjany, 1863–1902 Szentpéter, 1907–1913 Tarcaszentpéter, 1920 Petrovany, Petroviany, 1927–1948 Petroviany, 1948– Petrovany
Močarmany: 1773 Mocsármány, Mocsarmány, Moczarmany, 1786 Mocscharmány, 1808 Mocsármány, Močárňa, Močármany, 1863–1913 Mocsármány, 1920 Močiarmany, 1927–1965 Močarmany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Záborské (350), k. P. M. Zasnúb. (1960), kap. sv. Jána Nep. (1970).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Petrovany,1332) kňaz
1786 - - 1817 - - Kotsera, Matúš farár
1817 nov. 26. - - Kosztyik, Imrich farár
1836 - - 1847 - - Bohucký, Tomáš administrátor-farár
1849 - - +1950 - - Bellyus, Vojtech administrátor
1850 - - - - Máczy, Imrich farár
1880 - - - - Mittermann, Alexander administrátor-farár
1897 - - - - Wick, Vojtech dočasný administrátor
1938 - - 1972 - - Jacko, Ján (1898-1977) administrátor
1973 - - - - Mašľár, František správca farnosti
1990 - - 1994 - - Čap, Tomáš farár
1994 - - 1998-1999 - - Telepún, Martin farár
2001 - - - - Giboda, Igor farár