logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pečovská Nová Ves

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Ondreja (16. st.)
Iné mená:
Pečovská Nová Ves: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Pechi-Ujfalu, Pecžowska Nowa Wes, 1786 Pécschi-Ujfalu, Pečowská Nowa Wes, 1808 Péch-Újfalu, Pécs-Újfalu, Pečowská Nowá Wes, 1863 Péchiújfalu, 1873–1882 Péchújfalu, 1888–1913 Pécsújfalu, 1920– Pečovská Nová Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Milpoš (85), 2. Hanigovce (10), 3. Jakovany (35), 4. Ľutina (40), 5. Olejníkov (95), 6. Majdan (25).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz Pôsobí v: Ľutina
1332 medzi 1337 - - - Filip(Pečovská Nová Ves,1332) kňaz
1800 - - 1802 - - Musinszky, Andrej farár
1802 - - 1803 - - Fábry, Jozef administrátor
1807 - - +1831 - - Kaliczky, Imrich farár
1831 aug. 26. 1843-1844 - - Sentiváni, Andrej farár
1843 - - 1871 - - Lukáč, Ján administrátor-farár
1871 - - 1890 - - Lesskó, Štefan administrátor-farár
1878 - - 1881 - - Ivaneczky, Ján administrátor
1890 - - - - - Soltész, Eduard, predtým Hadzima administrátor-farár
1933 - - - - - Jankovič, Jozef (1879-1955) administrátor
1955 - - 1970 - - Pavlík, Ján (1910-1982) správca farnosti
1972 - - - - - Korínek, Vendelín správca farnosti
1982 - - 1990 - - Fuňa, Jozef administrátor
1990 - - 1998 - - Kmec, Vojtech farár
1998 - - 2002 - - Gurský, Daniel administrátor
2002 - - - - - Palenčár Stanislav farár