logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Pavlovce nad Uhom

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
Nar. sv. Jána Krst. (1793)
Iné mená:
Pavlovce nad Uhom: okres Michalovce/Košický kraj (Užhorodská stolica) 1960 pričl. o. Ťahyňa.
1773 Pálócz, Pálocz, 1786 Pallócz, 1808 Pallócz, Pálócz, Pallowce, 1863–1913 Pálóc, 1920 Pavlovce, 1927– Pavlovce nad Uhom
Ťahyňa: 1773, 1786, 1808, 1863–1913 Tegenye, 1920–1948 Tegeňa, 1948–1960 Ťahyňa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Čierne Pole (250), k. P. M. Nep. Srdca (1949), 2. Vysoká nad Uhom (560), k. P. M. Sedemb. (19. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Abraham(Pavlovce nad Uhom,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Vitus(Pavlovce nad Uhom,1332) kňaz
1919 - - 1939 - - Lukáč, Anton administrátor-farár
1963 - - 1964 - - Greško, Pavol správca farnosti
1963 - - - - - Petruš, Ján správca farnosti
1990 - - 1996 - - Takáč Juraj farár
1996 - - 2003 - - Novák, Vladimír farár
2003 - - 1.9.2006 - - Pristaš, Marek farár
2006 sept. 1. - - - Bakoň, Slavomír administrátor