logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Partizánske

Zriadenie:
1941 expozitúra, 1948 farnosť
Titul kostola:
Kostol je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu
Iné mená:
Partizánske: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica) 1971–1994 pričl. o. Malé Uherce; 1976 pričl. o. Malé Bielice, Veľké Bielice, Návojovce; 1976–1992 pričl. o. Brodzany.
Simony, Simnowany, 1786 Schimony, Ssimnovány, 1808 Simonyi, Ssimoňowany, 1863–1913 Simony, 1920 Šimunovany, Šimoňany, 1927–1948 Šimonovany, 1948–1949 Baťovany, 1949– Partizánske
-------------------
Malé Bielice: 1773 Kis-Béllicz, Klein-Bilitz, Male Bjelicze, 1786 Kisch-Bellicz, 1808 Kis-Bélicz, Klein-Bilitz, Malé Bilice, [Malé] Bélice, 1863 Kisbielic, 1873, 1888–1913 Kisbélic, 1877–1882 Kisbilic, 1920–1976 Malé Bielice
Veľké Bielice: 1773 Nagy-Béllicz, Gros-Bilitz, Welke Bjelicze, 1786 Nagy-Bellicz, 1808 Nagy-Bélicz, Gro(-Bilitz, Welké Bilice, [Welké] Bélice, 1863 Nagybielic, 1873, 1888–1913 Nagybélic, 1877–1882 Nagybilic, 1920–1976 Veľké Bielice
Návojovce: 1773 Navojocz, Nawojowitz, Navojowcze, 1786 Nawajocz, 1808 Navajócz, Nawojowice, 1863, 1892–1907 Návojóc, 1873 Návajóc, 1877–1888 Navojóc, 1913 Návoly, 1920 Navojovce, Novojovce, 1927–1976 Navojovce [1976– Návojovce]
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Územie patrilo ku šimonovianskej farnosti, preto prvú duchovnú správu viedli šimonovianski farári. S rastúcim obyvateľstvom a perspektívou rozvoja bolo treba založiť miestnu duchovnú správu. Stalo sa tak 1. júla 1941, kedy bola tu zriadená expozitúra. Vtedy bolo necelých 900 katolíkov. Expozitúra bola premenená na normálnu farnosť v r. 1948.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1941 - - 1941 - - Šuman-Hreblaj, Vojtech curatus expositus
1941 - - 1945 - - Hulla, Ján curatus expositus, duchovný správca
1945 - - 1950 - - Zaťko, Matej správca farnosti
1950 - - 1952 - - Pekár, Jozef (1919-1980) správca farnosti
1952 - - 1955 - - Feranec Jozef, Mons. správca farnosti
1958 - - 1969 - - Szénasi, Ľudovít Alojz, SchP správca farnosti
1969 júl - 1970 september - Teplan, František, SDB správca farnosti
1970 - - 1974 - - Oršín, Anton správca farnosti 1971 dekan
1974 júl - 1990 mar. - Koštialik, Viktor administrátor
1990 - - 2003 - - Farkaš, Vladimír farár
2003 - - 2007 - - Kadlec, Jaroslav farár
2003 - - 2009 - - Pöstényi Jozef, SDB administrátor
2007 júl 1 2009 február - Šebo, Jozef, SDB farár,dekan