logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Partizánska Ľupča

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Matúš, ap.a evanjel.
Iné mená:
Partizánska Ľupča: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1808–1882 vyčl. o. Magurka; 1955 vyčl. o. Liptovský Michal.
1773 Német-Lypcsa, Nemec[ká] Lypča, 1786 Lipcsche, Német-Lipcsche, Deutsch-Liptsch, 1808 Német-Lipcse, Deutsch-Liptsch, Německá Lupča, 1863–1913 Németlipcse, 1920–1946 Nemecká Ľupča, 1946– Partizánska Ľupča
-------------------
Magurka: 1863–1882 Magurka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malatíny (90), 2. P. Ľupča-Magurka (20), k. sv. Klimenta, ban. (1911), 3. P. Ľupča-Železnô (10).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Arnold(1332, Partizánska Ľupča) farár
1525 a 1536 - sp. - Spettinger, Štefan farár
1550 ? - - - - Gašpar (Nemecká Ľupča) farár
1672 mar. 14 - - - Martinkovič, Martin František farár
1675 apr. 19. 1692 - - Antali, Juraj František farár
1690 - - 1692 - - Jančo, Jakub farár
1692 máj 12. 1719 - - Medlen, Pavol farár
1719 máj 11. 1724 - - Ludáni, Peter Pavel farár
1724 aug. 6. 1729 - - Brna, Ján farár
1729 máj 3. +1743 máj 16. Krištoffy, Martin farár
1743 jún 14. - - - Raffanides, Ladislav farár
1806 aug. 6. - - - Paluďai, Imrich farár
1811 sp. - 1812 sp. - Palugyay Emericus farár
1821 sp. - 1824 sp. - Plenczner Georgius farár
1825 sp. - 1831 sp. - Plenczner Georgius farár
1832 sp. - 1837 sp. - Plenczner Georgius farár
1838 sp. - 1843 sp. - Plenczner Georgius farár
1856 sp. - - - - Zahora Joannes farár
1973 - - - - - Mikulec, Martin správca farnosti