logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom VIII.(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kozmu a Damiána
Iné mená:
VIII. Extra Civitatem. In villa Monetariorum seu Kovácsi. SS. Cosmae et Damiani MM, Strigonium VIII.
Stručné dejiny:
Farnosť zanikla.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1270 júl 6. sp. - - Andrej (Ostrihom Mincovňa, 1270) farár
1297 jan. 23. sp. - - Ladislav (Kovácsi, 1292) farár
1332 medzi 1337 - - - Pavol (Ostrihom, 1332) farár