logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom VII. (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Márie Magdalény
Iné mená:
VII. Intra civitatem, Stae Mariae Magdalenae, Strigonium VII.
Stručné dejiny:
Farnosť zanikla
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1315 feb. 22. - sp. - Juraj (Ostrihom, 1315) farár
1332 medzi 1337 - - - Juraj (Ostrihom, 1315) farár
1528 sp. - - - - Blažej (Ostrihom - mesto, 1528) farár