logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom V.(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
V. Vicus fabrorum. Sti Laurentii Mart, Strigonium V.
Stručné dejiny:
Farnosť zanikla.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1295 sp. - - - - Farcasius farár
1332 medzi 1337 - - - Martin (Ostrihom, 1332) farár
XV. st. - - - - Mikuláš (Ostrihom, 15. stor.) farár
1460 sp. - - - - Ján (Ostrihom, 1460) farár
1528 sp. - - - - Ján (Ostrihom, 1528) farár