logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostrihom IV. (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Kríža
Iné mená:
IV. In Castro. Stae Crucis.1, Strigonium IV.
Stručné dejiny:
Farnosť zanikla.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
XIV. st. - - - - Valentinus. farár
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Ostrihom Kríž, 1332) farár
1397 sp. - - - - Michal (Ostrihom, 1397) farár
1425 sp. - - - - Bartolomej (Ostrihom, 1425) farár
XV. st. - - - - Blažej (Ostrihom zámok) farár
1466 sp. - - - - Briccius (Martin, 1495) farár
1505 a 1509 sp. - - Daráši, Žigmund farár