logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ostratice

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1830
Titul kostola:
sv. Petra a Pavla (1830)
Iné mená:
Ostratice : okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1960 zlúč. o. Malé Ostratice a Veľké Ostratice (po 1808 pričl. o. Trebašovce).
1960– Ostratice
Malé Ostratice: 1773 Kis-Sztricze, Ostraticze, 1786 Kisch-Stricze, Kisch-Ischtricz, Kisch-Ostraticz, Malé Ostraticze, 1808 Kis-Sztricze, Malé Ostratice, 1863–1902 Kissztrice, 1907–1913 Kissándori, 1920–1960 Malé Ostratice
Veľké Ostratice: 1773 Nagy-Sztricze, Welke Ostraticze, 1786 Nagy-Stricze, Nagy-Ischtricz, Nagy-Ostraticz, Welké Ostraticze, 1808 Nagy-Sztricze, Welké Ostratice, 1863–1902 Nagysztrice, 1907–1913 Nagysándori, 1920–1960 Veľké Ostratice
Trebašovce: 1773 Trebosocz, Trebossocz, 1786 Treboschócz, 1808 Trebosócz, Trebassocz, Třebassowce
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Prvá písomná zmienka o obci je pred rokom 1200. V roku 1329 časť Ostratíc bola vo vlastníctve veľmoža Štefana Pohana z Hradnej. Ako samostatná farnosť jestvovala už pred rokom 1332. Neskôr zrejme v rámci reformácie a rekatolizácie bola pripojená k farnosti Rybany. Pôvodný titul kostola bol svätý kráľ Osvald. Dňa 1. apríla 1830 došlo k rozdeleniu farnosti Rybany a z nej sa odčlenila filiálna obec Ostratice, ktorej chrám bol povýšený na farský zásluhou vikára a veľprepošta ostrihomského chrámu Petra Űrméniho. Okolo roku 1833 došlo k zmene pôvodného patrocínia svätého Osvalda na patrocínium svätých Petra a Pavla.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan(Ostratice,1332) farár
1836 - - - - - Nedeczky, Joannes farár
1871. - - 1872. - - Stráňavský, Jozef (1840-1918) administrátor
1872. - - +1917 febr. 2 Kompánek, Jozef farár
1917 - - 1917 - - Miklošovič, František administrátor
1918 - - 1963 - - Čerej, Ján farár
1975 - - +1983 máj 8. Štefkovič Štefan, PhDr. správca farnosti č. dekan
1983 - - 1992 - - Dian, Daniel správca farnosti, farár 1990 člen Výboru SSV
1992 - - 1994 - - Kubica, Anton (1945-2021) excurrendo Rybany
1995 - - 1999 - - Kavor, Milan správca farnosti