logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Osikov

Zriadenie:
1621
Titul kostola:
sv. Michala A. (1612).
Iné mená:
Osikov: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Ossiko, Ossikow, 1786 Oschiko, 1808 Osikó, Ossikowá, Osykowá, 1863–1882 Osikó, 1888–1902 Ossikó, 1907–1913 Oszikó, 1920 Osikov, Ošikov, 1927– Osikov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Fričkovce (609), k. sv. Martina, b. (1822), 2. Vaniškovce (381), k. sv. Imricha (1909).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1781 - - 1817 - - Paracelsus, Ignác farár
1817 - - 1820 - - Vengriczky, Augustín administrátor
1820 - - 1846 - - Zátorszky, Matúš farár
1846 - - 1856 - - Hodoši, Karol (1809-1855) farár
1856 - - 1870 - - Széplaky, Štefan farár
1870 - - 1884 - - Kossalko, Jozef administrátor
1884 - - 1898 - - Kecer, Belizár administrátor
1898 - - 1899 - - Palencsár, Ján [OFM] administrátor
1907 - - 1923 - - Harsághy, Andrej administrátor
1929 - - - - - Ilenin, Štefan administrátor
1963 - - - - - Oros, Andrej správca farnosti
1979 - - 1990 - - Lauda, Ján administrátor
1990 - - 1.4.2006 - - Franc, Ladislav farár
2006 - - - - - Takáč Juraj farár