logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oščadnica

Zriadenie:
1. sept. 1788
Titul kostola:
Nanebovzatia Panny Márie (1804)
Iné mená:
Oščadnica: okres Čadca/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Oscsadnicza, Ossčadnica, 1786 Osadnicza, 1808 Oszadnicza, Osadnica, 1863 Oszcsadnica, 1873–1902 Oscsadnica, 1907–1913 Ócsad, 1920– Oščadnica
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť bola zriadená k 1. septembru 1788. Pôvodný farský kostol bo zasvätený svätému Štefanovi, kráľovi. V druhej polovici 20. storočia došlo k zmene titulu kostola na Nanebovzatie Panny Márie.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 sept. 1. 1793 nov. 21. Kuba, Damasus farár
1793 nov. 21. 1794 jan. 14. Hlavcsányi, Thomas farár
1794 jan. 14. 1807 júl 31. Škrovánek, Ján farár
1808 jan. 1. +1845 Máj 20 Hulyák, Franciscus farár
1845 júl 1. 1848 dec. 6. Remiš, Ján administrátor
1848 dec. 7. 1873 apr. 27. Rezsucha, Georgius farár
1873 apr. 27. 1873 aug. 31. Okoličáni, Ján (1847-1904) farár
1873 nov. 1. 1886 aug. 31. Ptek, Alojz farár
1886 sept. 1. 1887 mar. 6. Bučko, Štefan farár
1887 mar. 7. 1889 aug. 31. Zaťkovič, Karol farár
1889 sept. 1. 1902 jún 2. Lemeš, Štefan farár
1902 jún 2. 1902 okt. 15. Filkorn, František administrátor
1902 okt. 15. 1904 okt. 1. Beniač, Štefan administrátor
1904 okt. 1. +1950 nov. 15. Krautmann, Štefan farár 1905 tajomník, 1910 vicearchidiakon, 1921 šk. inšpektor, 1937 č. kanonik
1950 - - 1952 - - Hričovský, Štefan správca farnosti
1952 júl 1. 1958 aug. 1. Štiavnický, Viliam správca farnosti 1954 zast. dek. čadčiansky
1958 aug. 1. 1967 febr. 2 Počik, Jozef farár
1967 febr. 5. 1968 okt. 1. Čakánek, Jozef, SDB správca farnosti
1968 okt. 1. 2001 júl 1. Pitek, Jozef správca farnosti 1987 č. dekan