logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oravský Biely Potok

Zriadenie:
1787
Titul kostola:
sv. Štefana (1787).
Iné mená:
Oravský Biely Potok: okres Tvrdošín/Žilinský kraj (Oravská stolica)
1773 Bieli Potok, Byly Potok, 1786 Bieli Potok, Bielý Potok, Fehér-Patak, 1808 Fejérpatak, Bielý Potok, Bílý Potok, 1863, 1888–1913 Bjelipotok, 1873–1882 Bielipotok, 1920 Biely Potok, 1927– Oravský Biely Potok
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Roku 1776 prešla Orava pod správu novoutvoreného Spišského biskupstva. Čoskoro nato sa Biely Potok cirkevno-administratívne osamostatnil, keď biskup Ján Révay roku 1787 v ňom zriadil expozitúru – samostatnú duchovnú správu, ktorá mala vlastného kňaza – kaplána, vlastný kostol s krstiteľnicou, vlastný cintorín i vlastné matriky. Prvým kňazom, čo prišiel na novozriadenú kaplánku do obce, bol páter Ignác Peschel z františkánskeho kláštora v Okoličnom. Jeho príchod znamenal oživenie náboženského života v obci: začal vyučovať náboženstvo a spev, vykladal veriacim svätú omšu, Pánovo umučenie, hovoril im o Panne Márii. V obci sa prvý raz slávil odpust 2. augusta 1789 za účasti ôsmich kňazov zo susedných farností. V roku 1795 Ján Lokčanský, colný úradník v Tvrdošíne a pokladník františkánskeho kláštora v Trstenej, zhotovil pečiatku bielopotockej expozitúry. Pečať sa dodnes zachovala zásluhou Milana Hudeca. Bielopotocká expozitúra sa postupne stala farnosťou.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1789 - - Peschel, Ignác, OFM miestny kaplán
1789 - - 1801 - - Červeň, Demeter, OFM miestny kaplán
1803 - - 1804 - - Smolen, Štefan farár
1804 - - 1812 - - Krajčinovský, Jakub farár
1812 - - 1815 - - Brunkala, Ignác farár
1815 - - 1830 - - Zárubský, Matúš farár
1830 - - 1834 - - Matkovtsik Ignatius farár
1834 - - 1837 - - Rusiňák, Michal farár
1837 - - 1850 - - Feja, František farár
1850 - - 1856 - - Žufka, Ján administrátor
1856 - - 1856 - - Várzely, Matúš administrátor
1856 - - 1860 - - Plučinský, Ondrej administrátor
1860 - - 1873 - - Keltoník, Ján farár
1883 - - 1886 - - Galdon, Juraj farár
1886 - - 1898 - - Hanuľa, Peter farár
1898 - - 1898 - - Kitz, Eduard administrátor
1898 - - 1902 - - Doranský, Andrej (1863-1937) farár
1902 - - 1913 - - Hromada, Anton farár
1913 - - 1917 - - Hromada, Jozef (?-1938) farár
1917 - - 1917 - - Fömötör, Florián administrátor
1917 - - 1933 - - Kapusta, Ján Lipčej farár
1933 - - 1935 - - Žuffa, Michal správca farnosti
1935 - - 1969 - - Kučeravý, Štefan farár
1969 - - 1970 - - Mrkva, Michal farár
1970 - - 1973 - - Bugaj, František farár
1973 - - 1983 - - Ťapák, Peter farár
1983 - - 1991 - - Šmálik, Štefan farár
1992 - - 2002 - - Hlavčák, Ján farár
2002 - - 2010 - - Močáry, Ľuboš farár
2010 júl 1. - - - Tomáň Jozef farár