logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Oponice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Peter a Pavol
Iné mená:
Oponice: okres Topoľčany/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica) po 1863–po 1888 rozčl. o. Oponice na o. Malé Oponice a Veľké Oponice.
1773 Nagy-Appony, Apponitz, Opponicze, 1786 Apony, Opponicze, Nagy-Apony, 1808 Kis-Apony et Nagy-Apony, Malé Opoňice et Welké Opoňice, 1863, 1882 Kisappony és Nagyappony, 1892–1913 Appony, 1920 Oponice, Aponice, 1927– Oponice
-------------------
Malé Oponice: 1873–1877, 1888 Kisappony
Veľké Oponice: 1873–1877, 1888 Nagyappony
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Farnosť Oponice od nepamäti tvorili dve obce – Oponice (ktoré sa do roku 1910 delili na Veľké Oponice a Malé Oponice) a Súlovce, do ktorých patrí aj časť Betlehem a od druhej polovice 19. storočia tiež osada Podlužany. V katastrálnom území obce Súlovce má dodnes Nitrianska kapitula veľké majetky. Najstaršie dejiny farnosti Oponice sú úzko spojené s Nitrianskou kapitulou, keďže obec Súlovce bola od 13. storočia jej majetkom, neskôr získala cirkev významné majetky aj v Oponiciach. Farnosť Oponice už fungovala medzi rokmi 1332-1337, s vlastným chrámom svätých Petra a Pavla, ktorý sa prvý raz spomína v roku 1244. Prvým známym farárom farnosti bol Gerhard, ktorý bol zároveň dekanom. Kostol navštevovali aj obyvatelia Súloviec, keďže tie kostol nemali. Od polovice 16. storočia do roku 1674 bola v Oponiciach prítomná evanjelická reformácia. Miestni šľachtici Aponiovci prestúpili do evanjelickej cirkvi, následne ich nasledovalo aj poddanstvo. Miestny chrám vypálili koncom 16. storočia Turci, nechal ho zrekonštruovať Gašpar Apponyi. Po roku 1674 sa obnovila rímskokatolícka farnosť. Od roku 1707 bola farnosť spojená s farnosťou Kovarce, pričom farár sídlil v Kovarciach a Oponice boli filiálkou. V tom čase patrila spoločná farnosť do dekanátu Topoľčany. Farnosť Oponice bola obnovená 19. októbra 1788, prvým farárom sa stal Juraj Hollý. Farnosť Oponice bola začlenená do Dekanátu Skačany (dnešný dekanát Bošany), v rokoch 1789-1952 patrila do samostatného dekanátu Kovarce.
Pramene:
nem1894, Wikipédia

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337. - - - Gerhard (Oponice, 1332) farár
1560 sp. - - - - Matej (Oponice, 1560) farár
1663 apr. 26. 1668 - - Polóni, Juraj (17. stor.) farár
1668 jún 17. 1679 jan. 27. Benkovič, Juraj farár
1679 máj 24. 1686 - - Breznický, Ján farár
1686 apr. 22. 1706 - - Petrovič, Adam farár
1706 jan. 13. 1707 - - Sartoris, Mikuláš Štefan farár
1707 - - 1788 - - filiálka farnosti Kovarce
1788 - - 1790 - - Hollý, Jur farár
1790 - - 1791 - - Komlósy, Josephus administrátor
1791 - - 1796 - - Kubica, Anton (1762-1803) farár
1797 - - 1799 - - Dzian, Antonius farár
1799 júl 16. 1815 - - Valachy, Peter farár
1815 - - 1815 - - Hegner, František administrátor
1815 apr. 4. 1835 - - Lindenbauer, Josephus farár
1835 - - 1837 - - Zamaróczy, Alexander farár
1837 - - 1860 - - Nyáry, Ludovicus farár
1860 - - 1860 - - Durdík, Alojz administrátor
1860 - - 1872 - - Vágner, Jozef farár
1872 - - 1872 - - Dudaj, Ján administrátor
1872 - - 1891 - - Lukáč, Teodor farár
1891 - - 1891 - - Kardoš, Viktor Gejza administrátor
1892 - - 1892 - - Fiebig, Alojz administrátor
1892 - - 1903 - - Wohland, Ignác farár
1903 - - 1903 - - Slauka, Karol administrátor
1903 - - 1911 - - Hamar, Vincent Koloman administrátor, farár
1911 - - 1912 - - Kianička, Jozef interný administrátor
1912 - - 1924 - - Biringer, Rudolf Ignác farár
1924 - - 1924 - - Čerenej, Štefan administrátor
1924 - - 1925 - - Laudon, Alexander Eugen administrátor
1925 - - 1952 - - Szőllősy, Štefan (1883-1970) administrátor, farár
1952 - - 1952 - - Sabo, Florián administrátor
1952 - - 1969 - - Košík, Béda Filip, OFM farár
1969 - - 1978 okt. 1. Kúdela, Jozef správca farnosti
1978 - - 1991 - - Bošnák Rudolf, Mons. ThLic. správca farnosti dekan, 1991 pápežský prelát
1991 - - 1997 - - Fronc, Gašpar farár