logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Opatová

Zriadenie:
1789
Titul kostola:
sv. Stanislava (1690).
Iné mená:
Opatová: okres Trenčín/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica)
Opatová: 1773 Apátfalva, Opatowa, 1786 Apátfalwa, 1808 Apáthfalva, Opátowá, 1863–1902 Apátfalu, 1907–1913 Vágapátfalva, 1920–1984 Opatová
r. 1985 pričl. k Trenčínu
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kubrá (2.813), k. sv. Jána Nep. (1905).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Terajší farský kostol v Opatovej postavili jej patróni jezuiti zo Skalky v r. 1690. Po zrušení jezuit. rádu (r. 1773) pričlenili cirkevne Opatovú k farnosti Dobrá - Trenčianska Teplá. Keď však Jozef II. zo zhabaných kláštorných majetkov nahonobil veľké nehnuteľné fondy, začal zakladať fary, kde toho potreba vyžadovala. Tak z bývalého majetku opátstva na Skalke dal zriadiť faru v Opatovej v r. 1789 - pripojac Kubru ako filiálku k nej.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1789 - - 1798 - - Michalovič, Ján farár
1798 - - +1832 jún 20 Heszterényi, Stephanus farár
1832 - - 1842 - - Háan, Andreas farár
1842 - - 1844 - - Dualský, Ján farár
1844 júl 5. 1844 okt. - Žilinčík, Juraj administrátor
1844 - - 1855 september 6 Galvánek, Štefan farár
1855 - - 1864 - - Folkmann, Josephus farár
1864 - - 1874 dec. 31. Zermegh Paulus. farár
1875 - - 1899 - - Zárjecký, Ján farár
1899 - - 1928 - - Bárdy, Anton (1870-1929) administrátor, farár
1929 - - 1930 - - Diera, Ignác (1865-1940) administrátor
1931 - - 1943 - - Pietrik, Jozef farár
1943 - - 1944 okt. 1. Hudec, Martin správca farnosti
1944 - - 1951 - - Štefánek, Jozef farár
1951 apr. - 1951 júl - Rašovec Viktor, ThDr. správca farnosti
1951 - - 1953 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti
1953 - - 1967 - - Vršanský, Justín správca farnosti
1967 - - 1986 - - Chmela, Štefan správca farnosti 1971 prosynod. sudca, 1980 č. kanonik
1986 - - 1990 - - Brňák, Dominik správca farnosti
1990 - - 2000 - - Šuška Augustín, ThDr. správca farnosti 1996-99 člen Metropol. súdu Trnava, 2000 titul. kanonik
2000 - - 2013 - - Ferko, Teodor farár ICLic., 2001 ThLic., 2003 sudca cirkev. súdu