logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Olováry

Zriadenie:
1810
Titul kostola:
Kostol sv. Alžbety
Iné mená:
Olováry : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773, 1863–1913, 1938–1945 Óvár, 1786 Owár, 1808 Óvár, Olowáre, 1920 Olováre, 1927–1938, 1945–1948 Olováry, Óvár, 1948– Olováry
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Glabušovce (220), 2. Potôčok (60), 3. Zombor (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1674 apr. 13. - - - Pataky, Vojtech farár
1689 máj - - - - Zatkó Mathias. farár
1780 nov. 25. 1799 - - Rosenbach, Viktor Jakub farár
1799 aug. 21. 1805 nov. 20. Végh Josephus, Justinianus. farár
1806 jan. 31. +1815 okt. 15. Ferenczy, Jozef (1773-1815) farár
1815 dec. 5. 1834 sept. - Sághy, Gašpar farár
1834 sept. 27. 1852 apr. - Jastrabský, Štefan farár
1852 máj 10. 1852 okt. 12. Lakatoš, Anton farár
1852 okt. 10. 1868 aug. 16. Sántha, Michal farár
1868 aug. 16. +1883 apr. 15. Lipovnický, Karol farár
1883 máj 10. 1889 - - Erhart, Viktor farár
1889 - - 1892 - - Iványi, Koloman farár
1892 - - 1905 - - Bakoš, Ján farár 1894 dekan, 1896 okr. dekan Modrý Kameň
1905 - - 1910 - - Cserháti Joannes farár
1910 - - 1914 - - Kanyó, Jozef administrátor
1914 - - 1915 - - Pápay, Július administrátor
1915 - - 1927 ? - Kanyó, Jozef administrátor
1927 - - 1932 - - Neznámy kňaz
1932 - - 1934 - - Bándl Ervín, ThDr. excurrendo
1934 - - 1936 - - Kuklay, Vojtech administrátor
1936 - - 1937 ? - Rédl, Anton excurrendo
1937 ? - 1946 - - Németh Geysa administrátor
1947 - - 1953 - - Sečánsky, Július správca farnosti
1953 - - 1975 - - Lestár, Štefan administrátor
1975 - - 1980 - - Pintér, Zoltán správca farnosti
1980 - - 1993 po - Macho Jozef, farár