logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Olaszliszka(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Olaszliszka (slov. Vlašská Liska aj Vlašská Lyska) je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Sárospatackom okrese.
Má rozlohu 3949 ha a žije tu 1756 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1766 - - 1804 - - Németh, Štefan farár
1805 - - 1815 - - Viczmándy, Jozef farár
1815 - - 1821 - - Mesároš, Michal farár
1821 - - 1825 - - Kamiss, Jozef farár
1825 - - 1838 - - Hübner, Ján farár
1838 - - 1854 - - Hubner, Štefan farár
1855 - - 1856-1894 - - Somogyi, Jozef, ml., de Eadem a Veszprém farár
1855 - - potom po - Frantz, Karol administrátor
1857 - - - - - Láczay, Gabriel farár
1894 - - - - - Gecsei, Ľudovít administrátor-farár
1942 - - - - - Frisnyák, Ján [FRANKÓNI] farár